Son yüklənənlər

 • 1) BAZAR VƏ KEÇİD DÖVRÜ İQTİSADİYYATI ŞƏRAİTİNDƏ KORPORATİV İDARƏETMƏ (D.Sallivan) - 16 san qabaq

  Korporativ idarəetmənin xüsusiyyətləri iqtisadiyyata necə təsir edirsə, iqtisadiyyatın vəziyyəti də korporativ idarəetmənin xarakterinə eləcə təsir göstərir. Bu qarşılıqlı əlaqə Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrinin keçid iqtisadiyyatında daha aydın hiss olunur.

 •      


 • 2) Dünya iqtisadiyyatında inkişaf etməkdə olan ölkələrin (İEOÖ) yeri. (Gunay Ataliyeva) - 3 dəq 9 san qabaq

  Milli iqtisadiyyatların dünya iqtisadiyyatının subyektləri kimi öyrənilməsində ayrı-ayrı ölkələrin və ölkə qruplarının inkişaf göstəricilərindən istifadə olunur. Yer kürəsində mövcud olan ölkələrin sayı daima artır. Əgər XX əsrin əvvəllərində dünyada təxminən 50 suveren dövlət mövcud idisə, XXI əsrin əvvəllərində dünya ölkələrinin sayı 4 dəfə artaraq 200-ü keçmişdir. Hazırda Dünya bankının statistikasına əsasən dünyada 210 dövlət-ərazi birliyi, yəni ölkə və ərazilər mövcuddur. Onların arasında həm ərazisinə və əhalisinin sayına görə böyük olan ölkələrə (Çin, Hindistan, Rusiya, ABŞ və Brazilya), həm də tamamilə kiçik dövlətlərə (Monako, Andorra, Lixtenşteyn) rast gəlinir. Bəzi ölkələr təbii sərvətlərlə zəngin olsalar da, bəziləri resurs çatışmamazlığından və ya olmamasından çətinlik çəkir. Bir çox ölkələrin dənizə birbaşa çıxışı olsa da, bəzi ölkələr (Çad, Mali, Nepal) qitədaxilində yerləşir. Aydındır ki, ölkələrin sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinə coğrafi mövqe də təsir göstərir.

 •      


 • 3) MƏDƏNİYYƏT VƏ SİVİLİZASİYA KATEQORİYALARININ QARŞILIQLI NİSBƏTİ (BAXŞƏLİYEVA FİDAN UÇOT-İQTİSAD 782) - 3 dəq 32 san qabaq

  mədəniyyətin yaranmasi və inkisafı

 •      


 • 4) Diplom işi.İnformasiya avadanlığın elektrik qida mənbələri (Vüsal) - 5 dəq 50 san qabaq

  İnformasiya avadanlığın elektrik qida mənbələri

 •      


 • 5) Sifilis (Konul) - 7 dəq 45 san qabaq

  Sifilis törədiciləri -morfologiyası. Xəstəliyin patogenezi.

 •      


 • 6) Xroniki mieloleykoz (Xanım Qurbanlı) - 8 dəq 42 san qabaq

  Xroniki mieloleykoz.
  Hematologiya

 •      


 • 7) INVESTISIYA (ORXAN ADAU) - 8 dəq 44 san qabaq

  IMTAHAN SUALLARI CAVABLARI

 •      


 • 8) İLİSU Dövlət təbiət qoruğu (FUAD CƏBİYEV BDU_EKO_047) - 8 dəq 44 san qabaq

  İlisu dövlət təbiət qoruğu

 •      


 • 9) İBTİDAİ ARAŞDIRMA (Rəksanə) - 11 dəq 6 san qabaq

  İBTİDAİ ARAŞDIRMA MƏRHƏLƏSİNİN ANLAYIŞI VƏ VƏZİFƏLƏRİ.TƏHQİQAT CİNAYƏT PROSESİNDƏ İBTİDAİ ARAŞDIRMA NÖVÜ KİMİ.

 •      


 • 10) Əmək münaqişələri anlayışı və onun təsnifi (Talıblı Pərviz) - 11 dəq 51 san qabaq

  Əmək münaqişəsinin anlayışı.
  Əmək münaqişəsinin təsnifi

 •      


 • 11) Ərəb xilafətini ictimai və dövlət quruluşu (Tağıyev Zaur Nadir oğlu) - 13 dəq 29 san qabaq

  Ərəblərin vətəni Asiyanın cənub-qərbində olan böyük Ərəbistan yarımadası idi.Yarımadanın çox hissəsi quru çöllər və yarımsəhralardır.Köçəri ərəblər-bədəvilər dəvə,qoyun və at saxlayırdılar.Onlar öz sürüləri ilə birlikdə qaba otlar və kolluqlarla örtülü səhralarda köçəri həyat sürürdülər.

 •      


 • 12) Qrup.Qrupun novleri.Qrupda lider və rəhbər (Psixoloq) - 13 dəq 51 san qabaq

  Qrup.Qrupun novleri.Qrupda lider və rəhbər

 •      


 • 13) Azərbaycan respublikasının təhsil sistemi tərbiyədə məqsəd anlayışları (Akif) - 14 dəq 59 san qabaq

  Azərbaycan Respublikasında təhsil sistemi
  Tərbiyədə məqsəd anlayışları
  Ali məktəbdə təlimin əyanilik prinsipi
  Təhsil standartları. Tədris proqramına verilən tələblər
  Təlim texnologiyalarının təsnifatı

 •      


 • 14) Tarixə dair dərsdənkənar işin materialları- imtahan cavabları (Solmaz) - 15 dəq 57 san qabaq

  dərsdənkənar iş tarix

 •      


 • 15) Leykosit sisteminin pozulması. (leykositozlar, leykopeniyalar, aqranulositozlar, aleksiya, onların növleri, sebebleri ve inkişaf mexanizmleri (Safura Serdarqızı) - 16 dəq 30 san qabaq

  patfız

 •      


 • 16) ÇƏHRAYI DƏƏMROV (Sona Qasimzade) - 17 dəq 4 san qabaq

  ÇƏHRAYI DƏƏMROV

 •      


 • 17) Xlorid tursusunun istehsali (Aysel) - 17 dəq 59 san qabaq

  Xammal və alınan məhsulun seçilib əsaslandırılması
  Prosesin elmi əsasları
  Texnoloji sxemin seçilib əsaslandırılması
  Əsas aparatın izzahı

 •      


 • 18) REQULYAR SƏRHƏD ŞƏRTLİ ŞTURM-LİUVİLL OPERATORUNUN MƏXSUSİ ƏDƏDLƏRİNİN TƏKRARLANMASI HAQQINDA (Senan Qeribli) - 19 dəq 7 san qabaq

  Köməkçi faktlar.
  Məxsusi ədədlərin təkrarlanma şərti.
  Xarakteristik funksiyanın sıfirlarının təkrarlanma dərəcəsi haqqında.

 •      


 • 19) Maketing və turizm (Ülviyye Əliyeva) - 19 dəq 29 san qabaq

  Turizm marketinqinin milli səviyyədə siyasəti və əsas vəzifəsi

 •      


 • 20) Xezerin huququ statusu ile bagli beynelxalq danishiqlar (Gunka) - 20 dəq 38 san qabaq

  Buraxilish ishi I Fəsil: Xəzərin hüquqi statusu məsələsinin mahiyyəti II Fəsil: Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı danışıqların xüsusiyyətləri III Fəsil: Xəzərin hüquqi statusu ilə beynəlxalq danışıqlarda irəli sürülən təkliflər

 •      


 • 21) Altfezalarin invariantligi . Mexsusi vektor ve mexsusi qiymet. (Fizik) - 21 dəq qabaq

  Cebrden kurs isi .

 •      


 • 22) Münaqişə anlayışı və onun növləri (Sara) - 21 dəq 2 san qabaq

  Münaqişə və onun növləri

 •      


 • 23) Kommersiya banklarının aktiv əməliyyatları (Anar Mahmudov) - 21 dəq 36 san qabaq

  Azerbaycanda bank sisteminin inkisaf merheleleri, kommersiya banklarinin aktiv emeliyyatlari, ve onlarin olke iqtisadiyatinda rolu.

 •      


 • 24) Yer kürəsində təhlükəli hidrometeoroloji hadisələr (Etibar Yunusov) - 21 dəq 50 san qabaq

  Tarixə nəzər saldıqda son illərdə meteoroloji fəlakətlərin sayında əhəmiyyətli bir artım müşahidə edildiyinin şahidi oluruq. Hər il bu cür təbii fəlakətlərdən əziyyət çəkən insanların sayı artır. Bu səbəbdəndir ki, hava və iqlim qaynaqlı fəlakətlərin öyrənilməsi, bu cür fəlakətlərdən zərər görəcək ölkələrin və coğrafi bölgələrin təyin olunması önəmli məsələ hesab edilir. Erkən xəbərdarlıq sahəsində əldə edilən hər bir nailiyyət və inkişaf təsirlənən sahələrdəki zərərin azaldılmasında mühüm rol oynayır.

 •      


 • 25) Dövlət büdcəsinin formalaşmasında vergilərin rolu (Ruslan) - 22 dəq 8 san qabaq

  Vergi sistemi, mahiyyəti və məzmunu
  Büdcə gəlirlərinin tərkibi, quruluşu və sosial-iqtisadi mahiyyəti
  Azərbaycanda büdcə gəlirlərinin formalaşmasında vergilərin təhlili və qiymətləndirilməsi
  Müasir vəziyyətdə vergilərin tətbiqinin təkmilləşdirilməsi

 •      


 • 26) Avtomatik İdarəetmə Nəzəriyyəsi (Vüsal Eynullayev) - 22 dəq 30 san qabaq

  Avtomatik İdarəetmə Nəzəriyyəsi

 •      


 • 27) Məşğulluq anlayışı. (Yunus Kazımov) - 23 dəq 54 san qabaq

  Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti
  Məşğulluq anlayışı.

 •      


 • 28) Mədə xərçəngi (doctor) - 25 dəq 53 san qabaq

  MƏDƏ XƏRÇƏNGİ

 •      


 • 29) İstehsalat və məişət tullantıları (Ülviyyə) - 25 dəq 57 san qabaq

  İstehsalat və məişət tullantıları

 •      


 • 30) Müstəntiqin peşə fəaliyyətinin strukturu (Samir Orucov) - 26 dəq 58 san qabaq

  Müstəntiqin fəaliyyəti və cinayətin rekonstruksiyası, cinayətin araşdırılması prosesinin psixoloji analizi sxemi.
  Hadisə yerinə baxış keçirilməsinin psixologiyası
  Axtarışın aparılmasının psixologiyası
  Üzləşdirmənin psixologiyası

 •      YER Hostinq