Son yüklənənlər

 • 1) Materialların proqram təminatında analitik uçotun xüsusiyyətləri (Müşfiq) - 59 san qabaq

  Materialların uçotu
  Material ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi
  Mal və taraların mədaхili və məхarici üzrə təsərrüfat əməliyyatlarının sənədləşdirilməsi хüsusiyyətləri

 •      


 • 2) Azmühasib proqram paketində Əsas vəsaitlərin uçotu (Müşfiq) - 1 dəq 6 san qabaq

  Əsas vəsaitlər anlayışı, təsnifatı və uçotun vəzifələri
  Əsas vəsaitlər üzrə Azmühasib proqramında əməliyyatların aparılması

 •      


 • 3) IQTISADI NEZERIYYENIN PRINSILERI.VEZIFELERi (FERID) - 1 dəq 19 san qabaq

  MUHAZIRELER

 •      


 • 4) Yumurtalığın apopleksiyası (Nika Zadeh) - 3 dəq 1 san qabaq

  Yumurtalığın apopleksiyası

 •      


 • 5) “Yer qabığında baş verən daxili proseslər (Nəzərəli M-Lee) - 3 dəq 4 san qabaq

  “Yer qabığında baş verən daxili proseslər

 •      


 • 6) Uşaqlığın mioması (Nika Zadeh) - 3 dəq 14 san qabaq

  Uşaqlığın mioması

 •      


 • 7) Vulvit (XCarci) - 4 dəq 17 san qabaq

  Ginekologiya

 •      


 • 8) Kimya sənayesi müəsisələrində işçilərin kollektiv və fərdi mühafizəsinin təşkili (Elman Ehmedov) - 4 dəq 25 san qabaq

  Kimya sənayesi müəsisələrində işçilərin kollektiv və fərdi mühafizəsinin təşkili

 •      


 • 9) Endometrit (XCarci) - 4 dəq 30 san qabaq

  Ginekologiya

 •      


 • 10) Uşaqlıq yolunun anomaliyaları (Xanım Qurbanlı) - 5 dəq 51 san qabaq

  Uşaqlıq yolunun anomaliyaları. Ginekologiya

 •      


 • 11) İnformatika (Məhəmməd Babayev) - 6 dəq 54 san qabaq

  Microsoft word

 •      


 • 12) Siyasi partiya anlayışı (Bayandur) - 7 dəq 31 san qabaq

  Siyasi partiyların,mənşəyi mahiyyəti

 •      


 • 13) Meşə sənayesi (Lalə) - 7 dəq 40 san qabaq

  meşə sənayesinin əhəmiyyəti

 •      


 • 14) Azərbaycan Səfəvilər dövləti (Vüqar_qr 400_uçot-iqtisad) - 8 dəq 57 san qabaq

  Azərbaycan tarixinin ən qüdrərli dövlətlərindən biri, bəlkə də birincisi Səfəvilər dövlətidir. Səfəvilər Dövləti və yaxud Dövlət-i Səfəviyyə 1501-ci ildən 1736 ilə qədər Azərbaycandan başlayaraq bugünkü İran, Ermənistan, İraq, Əfqanıstan, qərbi Pakistan, cənubi Türkmənistan ve şərqi Türkiyə ərazilərini əhatə etmiş tarixi dövlətdir. Səfəvilər tarixdə ilk dəfə Azərbaycan Türkcəsini əsas rəsmi dil, 12-imam Şiəlik məzhəbini isə rəsmi din kimi qəbul etmiş hakim sülalədir.

 •      


 • 15) Əmək davranışı və Əməyin motivləşdirilməsi (Mahir) - 20 dəq 24 san qabaq

  Əmək davranışı və Əməyin motivləşdirilməsi

 •      


 • 16) Budce haqqinda umumi anlayis (Afulka) - 23 dəq 39 san qabaq

  Budce haqqinda umumi melumat

 •      


 • 17) Matrislər və determinantlar (Shahin Rzayev) - 23 dəq 58 san qabaq

  1. Matris anlayışı.
  2. Matrislər üzərində əməllər və onların xassələri.
  3. Matrisin transponirə olunması.
  4. Determinant anlayışı.
  5. Determinantın əsas xassələri. Determinantın sətir və ya sütuna görə ayrılışı.
  6. Tərs matris və onun tapılması.

 •      


 • 18) Müəssisələrin yerləşməsi və onun işinin təşkili (Hacıyev Ənvər) - 25 dəq 50 san qabaq

  Müəssisələrin yerləşməsi və onun işinin təşkili

 •      


 • 19) Hidrotexnikanin əsasları (Manat) - 27 dəq 23 san qabaq

  hidrotexniki melumatlar

 •      


 • 20) Microsoft Excel 2003 cədvəl redaktorunda funksiyalar (Selime Quliyeva Imran qizi ) - 29 dəq 14 san qabaq

  1.Düsturlarda tətbiq olunan operatorlar
  2.Riyazi və triqonometrik funksiyalar
  3.Şərt funksiyaları

 •      


 • 21) Reformasiya (Nurtac Ağasiyeva) - 30 dəq 29 san qabaq

  İntibah və reformasiya

 •      


 • 22) Yüksək həssaslıq reaksiyaları (Huseyn 781B) - 31 dəq 43 san qabaq

  yuksek hessasliq-patan

 •      


 • 23) İnsan və vətəndaş hüququ (Fərid Cumayev) - 32 dəq 14 san qabaq

  İnsan və vətəndaş hüququ

 •      


 • 24) Azərbayca ərazisində ibtidai icma quruluşu (Səbinə) - 33 dəq 54 san qabaq

  Azərbayca ərazisində ibtidai icma quruluşu

 •      


 • 25) TSEK (Fidan) - 35 dəq 45 san qabaq

  Həkim məsləhət komissiyası(HMK) və tibbi sosial ekspert komissiyası (TSEK)

 •      


 • 26) DEPRESSİYA (Amir) - 36 dəq 8 san qabaq

  DEPRESSİYA
  (pisixisterya)

 •      


 • 27) İSO 9000 SERİYALI STANDARTLAR KOMPLEKSİNİN TƏHLİLİ (LEYLA) - 39 dəq 4 san qabaq

  KEYFİYYƏT SİSTEMLƏRİ

 •      


 • 28) Ahəng qanunu, heca (Ülviyyə) - 43 dəq 50 san qabaq

  Ahəng qanunu və heca haqqında umumi məlumat

 •      


 • 29) İrsiyyet - Pataloji fizyoloji (Ümit) - 45 dəq 24 san qabaq

  İrsiyyet - Pataloji fizyoloji dersı ıcın serbest ıs 3 sayfa

 •      


 • 30) Quyuların qazlift üsulla istismarı (ingiliscə) (Pərviz) - 51 dəq 1 san qabaq

  1. What is the Artificial Lift
  2. Methods of Artificial Lift
  3. Gas Lift Method
  5. How does Gas Lift Method work

 •      YER Hostinq