Son yüklənənlər

 • 1) Əsas logistik konsepsiyalar (Qənbərov Cəlil) - 29 san qabaq

  5.1. Firmaların logistik konsepsiyası
  5.2. «Dəqiq vaxtında» logistik konsepsiyası
  5.3. REQUİREMENTS / RESOURSE PLANNİNG logistik konsepsiyası
  5.4. «LEAN PRODUSTİON» mikrologistik konsepsiyası
  5.5. Sair logistik konsepsiyalar
  5.6. Logistikaya qoyulan əsas tələblər

 •      


 • 2) Faşizm siyasi nəzəriyyələri (Könül Kərimova) - 1 dəq 13 san qabaq

  1)Total siyasi rejimlər
  2)Faşizmin tarixi
  3)Faşizmin görkəmli nümayəndələri və onların siyasi nəzəriyyələri
  4)Faşizmin əsas müddəaları
  5)İtalyan faşizmi ilə alman nasizminin oxşar və fərqli xüsusiyyətləri
  6)Faşizm 1945-ci ilə qədər və 1945-ci ildən sonra

 •      


 • 3) Dəniz Neft Qaz Qurğularının təsnifatı və onlarda etibarlılığın təmini (İlkin Kərimov) - 3 dəq 19 san qabaq

  Dəniz Nefq Qaz Qurğularının təsnifatı, qısa xarakteristikası, DNQQ-yə təsir edən müxtəlif qüvvələrin hesabatı və DNQQ-də təhlükəsizlik və etibarlılığın təmini

 •      


 • 4) İnsan orqanizminin immun sistemi və onun orqanları (Süleyman Ələkbərov) - 3 dəq 41 san qabaq

  İnsan orqanizminin immun sistemi və onun orqanları

 •      


 • 5) Sidik analizinin təhlili (Xanım Qurbanlı) - 4 dəq 33 san qabaq

  Sidik analizinin təhlili.
  Daxili xəstəliklər

 •      


 • 6) Dünya iqtisadiyyatında inkişaf etməkdə olan ölkələrin (İEOÖ) yeri. (Gunay Ataliyeva) - 4 dəq 48 san qabaq

  Milli iqtisadiyyatların dünya iqtisadiyyatının subyektləri kimi öyrənilməsində ayrı-ayrı ölkələrin və ölkə qruplarının inkişaf göstəricilərindən istifadə olunur. Yer kürəsində mövcud olan ölkələrin sayı daima artır. Əgər XX əsrin əvvəllərində dünyada təxminən 50 suveren dövlət mövcud idisə, XXI əsrin əvvəllərində dünya ölkələrinin sayı 4 dəfə artaraq 200-ü keçmişdir. Hazırda Dünya bankının statistikasına əsasən dünyada 210 dövlət-ərazi birliyi, yəni ölkə və ərazilər mövcuddur. Onların arasında həm ərazisinə və əhalisinin sayına görə böyük olan ölkələrə (Çin, Hindistan, Rusiya, ABŞ və Brazilya), həm də tamamilə kiçik dövlətlərə (Monako, Andorra, Lixtenşteyn) rast gəlinir. Bəzi ölkələr təbii sərvətlərlə zəngin olsalar da, bəziləri resurs çatışmamazlığından və ya olmamasından çətinlik çəkir. Bir çox ölkələrin dənizə birbaşa çıxışı olsa da, bəzi ölkələr (Çad, Mali, Nepal) qitədaxilində yerləşir. Aydındır ki, ölkələrin sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinə coğrafi mövqe də təsir göstərir.

 •      


 • 7) Analiz ve cebrin ededi usullari (Kl) - 5 dəq 3 san qabaq

  Analiz ve cebrin ededi usullari

 •      


 • 8) Meyitin tapıldığı yerdə müayinəsi (Nika Zadeh) - 5 dəq 12 san qabaq

  Məhkəmə təbabəti

 •      


 • 9) Dəmir defisitli anemiyanın klinikası ve müalicesi (huseyn781b) - 5 dəq 17 san qabaq

  Dəmir defisitli anemiyanın klinikası ve müalicesi

 •      


 • 10) SOSİAL SİYASƏT VƏ ONLARIN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ YOLLARI (Həsənzadə Yusif) - 5 dəq 37 san qabaq

  SOSİAL SİYASƏT VƏ ONLARIN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ YOLLARI

 •      


 • 11) Isgenderin diplomatiyasi (Tahmina) - 6 dəq 12 san qabaq

  Isgenderin diplomatiyasi

 •      


 • 12) Karbohidrogenlər. Alkanlar, alkenlər, alkadienlər, alkinlər və arenlərin alınması, xassələri və təbabətdə rolu (Bacarani Ülvi) - 9 dəq 59 san qabaq

  Karbohidrogenlər. Alkanlar, alkenlər, alkadienlər, alkinlər və arenlərin alınması, xassələri və təbabətdə rolu haqqında.

 •      


 • 13) İnvestisiyanın idarə olunması (Anonymous) - 10 dəq qabaq

  İnvestisiyanını idarə olunması mühazirələt toplusu

 •      


 • 14) Tenderlərin həyata keçirilməsində qiymətdən istifadənin beynəlxalq təcrübəsi (Nahid) - 10 dəq qabaq

  Tenderlərin həyata keçirilməsində qiymətdən istifadənin beynəlxalq təcrübəsi
  Tenderlərin həyata keçirilməsində qiymətdən istifadənin beynəlxalq təcrübəsi

 •      


 • 15) Liberalizm (Elnur Atayev ) - 10 dəq 24 san qabaq

  Plan: 1.Giriş. Ümumi məlumat. 2. Liberalizmin formaları. - iqtisadi liberalizm, Adam Smith - sosial liberalizm, Con Styuart Mill 3.Liberalizmin tarixi - İngiltərə liberalizmi – Con Lokk, Bentam - Fransa liberalizmi – Benjam Konstan, Aleksis de Tokvilin - Alman Liberalizmi - Vilhelm fon Humboldt 4.Müasir liberalizm

 •      


 • 16) ÇƏHRAYI DƏƏMROV (Sona Qasimzade) - 10 dəq 31 san qabaq

  ÇƏHRAYI DƏƏMROV

 •      


 • 17) Kəskin qastrit (Tükəz) - 10 dəq 41 san qabaq

  Patoloji anatomiya

 •      


 • 18) Tələbələrin müstəqil işi (Aynur) - 11 dəq qabaq

  TƏLƏBƏLƏRİN MÜSTƏQİL İŞİNİN XÜSUSİYYƏTİ

 •      


 • 19) Microsoft Publisher proqrqmi (Selime Quliyeva Imran qizi) - 11 dəq 10 san qabaq

  Microsoft Publisher prorami haqqinda muhazire

 •      


 • 20) Hakimiyyət bölgüsü prinsipi və onun dövlət idarəçiliyində reallaşdırılması (Nərgiz Rəhimli) - 11 dəq 30 san qabaq

  Hakimiyyətin bölünməsi konsepsiyası, yanaşmalar, Azərbaycan Respublikasında hakimiyyət bölgüsü prinsipinin dövlət idarəçiliyində təzahürü

 •      


 • 21) Podrat müqaviləsinin icrası (Fərid Əliyev) - 11 dəq 37 san qabaq

  Podrat müqaviləsinin anlayışı
  Klassik Roma hüququnda iş və xidmətlərin göstərilməsi ilə əlaqəli müqavilələr
  Podrat müqaviləsinin predmeti
  Müqavilənin məzmunu
  Podrat müqaviləsində məsuliyyət məsələsi
  Podrat müqaviləsinin işlərin görülməsi ilə əlaqəli digər müqavilələrdən fərqi
  Tikinti podratı müqavilələri podrat müqavilələrinin bir növü kimi

 •      


 • 22) Annotasiya və Bildiriş (Natiq) - 12 dəq 59 san qabaq

  Annotasiya və Bildiriş

 •      


 • 23) Qarabağ probleminin tarixşünaslığı (Turan Babashova) - 13 dəq 48 san qabaq

  Qarabağ probleminin tarixşünaslığı 1.“Dağlıq Qarabağ probleminin” yaranma səbəbləri. 2.Qarabağ problemi Azərbaycan tarixşünaslığında. 3.Dağlıq Qarabağ problemi beynəlxalq münasibətlər sistemində.

 •      


 • 24) Aviadasimalarin avtomatlasdirilmasi (Leman) - 14 dəq 15 san qabaq

  Tenzimleme obyekti

 •      


 • 25) ŞƏKİ (Vüsal) - 14 dəq 17 san qabaq

  Şəki haqqında

 •      


 • 26) ICAO-nun təhlükəsizlik siyasəti (Nesirova Leman) - 14 dəq 37 san qabaq

  Aviasiya təhlükəsizliyinin təşkili

 •      


 • 27) Sərnişinlərə baxışın təşkili (Nesirova Leman) - 14 dəq 39 san qabaq

  Sərnişinlərə baxışın təşkili

 •      


 • 28) Baqaj qismində daşımaya qəbul edilməyən əşyalar (Nesirova Leman) - 14 dəq 42 san qabaq

  Baqaj qismində daşımaya qəbul edilməyən əşyalar

 •      


 • 29) Aviasiya nəqliyyat vasitələrinə qarşı birbaşa əməliyyat (Nesirova Leman) - 14 dəq 47 san qabaq

  Aviasiya nəqliyyat vasitələrinə qarşı birbaşa əməliyyat

 •      


 • 30) Ingilis dilindeki atalar sozleri,onlarin islenme yeri ve yaranma tarixi (Sovket) - 15 dəq qabaq

  Ingilis dilindeki atalar sozleri,onlarin islenme yeri ve yaranma tarixi

 •      YER Hostinq