Aviasiya(10)

 • 1) Aviasiya üçün təhlükəli olan atmosfer hadisələri və onlarin müxtəlif peyk kanallarinda interpretasiyasi (Azer)

  FƏSİL I. Aviasiya üçün təhlükəli olan atmosfer hadisələrinin ümumi icmalı
  1.1. Güclü külək və külək sürüşmələri
  1.2. Şırnaq axınları
  1.3. Atmosfer turbulentliyi
  1.4. Duman və aşağı buludluq
  1.5. İldırım, güclü leysan və dolu
  1.6. Buzbağlama

  FƏSİL II. Meteoroloji peyklər və peyk sistemləri. Müxtəlif peyk kanallarında təsvirlərin alınmasının əsas prinsipləri.
  2.1. Yerin süni peyklərinin əsas tipləri
  2.2. MSG sistemi və onun imkanları
  2.3. Meteoroloji peyk müşahidələrində istifadə olunun əsas tezlik diapazonları:
  2.3.1. Görünən (Visible) diapazon
  2.3.2. İnfra qırmazı (İnfra-Red) diapazon
  2.3.3. Su buxarı (Water Vapor) diapazonu.
  2.3.4. RGB kanalları

  FƏSİL III. Müxtəlif peyk kanallarında aviasiya üçün təhlükəli atmosfer hadisələrinin müəyyənləşdirilməsi.
  3.1. Duman və aşağı buludluğun müxtəlif peyk kanallarında görünmə xüsusiyyətləri
  3.2. Şirnaq axınları və onların xarakteristikalarının peyk təsvirlərinə əsasən indikasiyasın əsas prinsipləri
  3.3. Güclü topa-yağış (Cb) buludlarının və onlarla əlaqədar olan aviasiya üçün təhıükəli atmosfer hadisələrinin (intensiv leysan, şimşək, dolu, qasırğa, turbulentlik) müxtəlif tip peyk təsvirlərində görünüşü

 •      


 • 2) Tehlukeli ildirim dolu hadiseleri ve onlarin peyk tesvirlerinde indikasiyasi (Azer)

  FƏSİL I. İldırım-dolu hadisələri haqqında ümumi məlumat
  1.1. Təhlükəli ildırım-dolu hadisələrinin yaranma və inkişafına təsir edən əsas amillər
  1.2. İldırım-dolu proseslərinin təsnifatı
  1.2.1. Təközəkli proseslər
  1.2.2. Çoxözəkli proseslər
  1.2.3. Superözəkli proseslər
  1.3. İldırım-dolu prosesləri ilə əlaqədar aviasiya üçün təhlükəli olan hadisələr
  1.4. 2015-ci ildə Azərbaycan ərazisində müşahidə olunmuş ən təhlükəli ildırım-dolu prosesləri

  FƏSİL II. Meteoroloji peyklər. Müxtəlif peyk kanallarında təsvirlərin alınmasının əsas xüsusiyyətləri
  2.1. Yerin süni peyklərinin əsas tipləri
  2.2. MSG sistemi və onun imkanları
  2.3. Meteoroloji peyk müşahidələrində istifadə olunun əsas tezlik diapazonları
  2.4. RGB kanalları

  FƏSİL III. Müxtəlif peyk kanallarında təklükəli ildırım-dolu hadisələri
  3.1. Görünən (Visible), İnfra-qırmızı (İnfra-Red) və Su buxarı (Water Vapor) kanallarında ildırım-dolu proseslərinin evolyusiyasının əsas əlamətləri
  3.2. Müxtəlif RGB kanal birləşmələrində ildırım-dolu hadisələrinin evolyusiyasının, həmçinin onlarla əlaqədar təhlükəli hadisələrin müəyyənləşdirilməsi
  3.3. Topa-yağış buludlarının hərəkət tendensiyalarının peyk təsvirlərində görünüşü

 •      


 • 3) Stansiya radiorabitəsi üçün metrlik diapazonlu radiostansiya (Vüsal Eynullayev)

  Stansiya radiorabitəsi üçün metrlik diapazonlu radiostansiya

 •      


 • 4) Qatar radiorabitəsi üçün metrlik diapazonlu radiostansiya. (Vüsal Eynullayev)

  Qatar radiorabitəsi üçün metrlik diapazonlu radiostansiya.

 •      


 • 5) Dəmir yolu stansiyalar arası avtobloklama sistemi (Vüsal Eynullayev)

  Dəmir yolu stansiyalar arası avtobloklama sistemi

 •      


 • 6) QLONASS və GPS peyk naviqasiya sistemləri (Vüsal)

  QLONASS və GPS peyk naviqasiya sistemləri

 •      


 • 7) Marşrut-rele mərkəzləşdirilməsinin elektrik qida qurğusu (Vüsal)

  Marşrut-rele mərkəzləşdirilməsinin elektrik qida qurğusu

 •      


 • 8) Keçidlərdə çəpərləyicilərin avtomatik idarəetmə sistemi (Vüsal)

  Keçidlərdə çəpərləyicilərin avtomatik
  idarəetmə sistemi

 •      


 • 9) Diplom işi.İnformasiya avadanlığın elektrik qida mənbələri (Vüsal)

  İnformasiya avadanlığın elektrik qida mənbələri

 •      


 • 10) Turkiyənin Qafqaz siyasətində Ermənistan məsələsi (Shehri)

  Türkiyənin Qafqaz siyasətinə Ermənistan amilinin təsiri.
  Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində Ermənistan məsələsi.
  Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Türkiyənin diplomatik səyləri.

 •      YER Hostinq