Kommersiya(1)

  • 1) Birja fəaliyyətinin tənzimlənməsi və onun inkişaf istiqamətləri (Qabil Abdullayev)

    Dissertasiyanın məqsədi dünyada və ölkəmizdə fəaliyyət göstərən əsas birjaların tənzimlənmə mexanizminin tədqiqi və bu sahədə müəyyənləşdirilmiş başlıca inkişaf istiqamətlərinin təhlilindən ibarətdir.

  •      YER Hostinq