Ekologiya(10)

 • 1) Otaq seraitində ozonun qatiliği (Sema)

  FƏSİL I. EFFEKTLİ YÜKSƏK TEZLİKLİ OZONATORLAR
  1.1. Ozonun yaranması
  1.2. Effektiv yüksək tezlikli ozonatorların yaradılması prinsipləri
  1.3. Ozonun elektrosintezi
  1.4. Ozonatorların məhsuldarlığının idarə etmə prinsipi
  1.5. Ozonatorun konstruktiv hesabatı

  FƏSİL II. OZONUN QATILIĞINA NƏZARƏT
  2.1. Ozonometr və onun verici bloku
  2.2. Ozonometrin kalibrlənməsi qaydası
  2.3. Ozonun miqdarının kimyəvi üsulla təyin olunması qaydası
  2.4. Ozonun qatılığının ölçülməsinin nəticələri

  FƏSİL III. HAVA GƏMİLƏRİNİN SALONLARININ OZONLAŞDIRMA İLƏ SANASİYASI ÜSULU VƏ ONUN REALİZƏ QURĞUSU
  3.1. Hava gəmilərinin salonlarının sanasiyası üçün mövcud üsul
  3.2. Hava gəmilərinin salonlarının sanasiyası üçün yeni ozonlaşdırma üsulu və qurğusu
  3.3. Salonun sanasiyasının effektivliyinin yoxlanılması qaydası
  3.4. Təyyarə salonlarının ozonlaşdırmadan sonra sərnişinlər üçün təhlükə dərəcəsinin təsirinə əsaslanan biotest üsulu ilə yoxlanması

 •      


 • 2) Üzvi materialların istehsal və istehlak tullantılarının utilizasiyası (Ülviyyə)

  Üzvi materialların istehsal və istehlak tullantılarının utilizasiyası

 •      


 • 3) Aqrar istehsalın intensivləşdirilməsi ilə bağlı kimyalaşdırmanın ekoloji problemləri (Ülviyyə)

  Aqrar istehsalın intensivləşdirilməsi ilə bağlı kimyalaşdırmanın ekoloji problemləri

 •      


 • 4) İstehsalat və məişət tullantıları (Ülviyyə)

  İstehsalat və məişət tullantıları

 •      


 • 5) Texniki vasitələr və Atmosferi mühafizə metodları (Ülviyyə)

  Havanın zərərli qaz və buxar ayrılmalarından təmizlənməsi

 •      


 • 6) Bərk sənaye və məişət tullantılarının idarə olunması və ekoloji problemləri (Ülviyyə)

  MDU. EMF tullantılar, utilizasiya, ekoloji problemlər

 •      


 • 7) Qida maddələrinin tərkinindəki kimyəvi qatqıların ekoloji aspektləri (Elnur)

  qida əlavələri haqqinda

 •      


 • 8) ŞƏKİ-ZAQATALA ZONASI TORPAQLARININ EKOCOĞRAFİ SƏCİYYƏSİ (Ceyran_E001A)

  ŞƏKİ-ZAQATALA ZONASI TORPAQLARININ EKOCOĞRAFİ SƏCİYYƏSİ

 •      


 • 9) Şirdav düzünə aid cədvəllər (Rolan_928)


  Şirvan düzünün suvarılan
  ərazilərinin relyefinin ekoloji təsnifatı.

 •      


 • 10) Şirvan düzənliyinin ekocoğrafi problemləri və yaxşılaşdırılması metodları (Rolan928)


  Şirvan düzü Kür- Araz ovalığında ən böyük əraziyə malik olaraq, 859,7 min hektar sahəni təşkil edir. O, Kür çayının sol sahilində yerləşərək qərbdən Mingəçevir su hövzəsindən başlayaraq şərqdə Ləngəbiz, Böyük və Kiçik Hərəmi dağlarının ətəyinə qədər uzanır. Düzün böyük hissəsində yerin mütləq yüksəklikləri müsbətdir ( 0-dan 150-200m). Xəzər dənizənə yaxın az bir hissədə yüksəkliklər 0-dan mənfi 25,6-25,8 m-ə qədər aşağı düşür.

 •      YER Hostinq