İqtisadiyyat(74)

 • 1) MENECMENT (AĞASƏF İMRAN)

  Menecmentin nəzəri əsaslari
  Menecmentin funksiyalari
  Menecmentin metodlari
  Menecmentin tətbiqi mexanizmləri

 •      


 • 2) Telekommunikasiya sisteminin inkişaf etdirilməsinin iqtisadi əsasları (Aslanlı Leyla)

  Fəsil I. Dünya iqtisadiyyatında telekommunikasiya xidmətləri
  1.1. Telekommunikasiya haqqında
  1.2. Telekommunikasiyanın dünya iqtisadiyyatındaki yeri və əhəmiyyəti
  1.3. Telekommunikasiya dünya bazarında

  Fəsil II. Azərbaycanda telekommunikasiya sektoru
  2.1. Telekommunikasiyanın infrastrukturu
  2.2. Telekommunikasiya sektorunun inkişafının iqtisadi-sosial nəticələri

 •      


 • 3) Innovasiyali idare etmenin Azerbaycan iqtisadiyyatindaki muasir xususiyyetleri (Nurlan)

  FƏSİL I. İnnovasiyalı idarəetmə və onun xüsusiyyətləri
  1.1. İnnovasiya anlayışı
  1.2 İnnovasiyalı idarəetmənin mahiyyəti, onun məqsəd və vəzifələri, əsas funksiyaları
  1.3. İnnovasiya menecmentinin təşkilati formaları

  FƏSİL II. İnnovasiyalı idarəetmənin Azərbaycan iqtisadiyyatındakı müasir xüsusiyyətləri
  2.1 Milli innovasiya sisteminin yaradılmasının zəruriliyi
  2.2 Müxtəlif şirkətlərin Azərbaycan iqtisadiyyatındakı innovasiya fəaliyyətləri
  2.3. Milli innovasiya sisteminin yaradılmasında xarici ölkələrin təcrübəsindən istifadə

  FƏSİL III. İnnovasiyalı idarəetmənin effektivliyini artırma istiqamətləri
  3.1 İnnovasiya sahəsində həyata keçirilməli olan tədbirlər
  3.2 Azərbaycanın kimya və neft-kimya sənayesində investisiya-innovasiya fəaliyyətinin genişləndirilməsi istiqamətləri
  3.3 Elmi-texniki tərəqqinin iqtisadi stimullaşdırılması və onun istehsal güclərinin effektivliyinin yüksəldilməsinə təsiri

 •      


 • 4) İşsizlik və onun dövlət tənzimlənməsi (Çinarə)

  Fəsil l.İşsizlik problemi anlayışı.
  1.1.İşsizliyin mahiyyəti və məzmunu.
  1.2. İşsizliyin formaları.
  1.3.Azerbaycanda issizlik seviyyesi ve onun sosial-iqtisadi neticeleri.

  Fəsil ll.Tam məşğulluq şəraitində işsizlik.
  2.1.Məşğulluğun mahiyyəti,sosial iqtisadi funksiyası və məşğulluq siyasəti.
  2.2. Təbii işsizlik səviyyəsi.Ouken qanunu.
  2.3.Issizliye dovlet mudaxilesi.

 •      


 • 5) Azərbaycanın regional inteqrasiya prosseslərində iştirakı və prespektiləri (Şəhriyar)

  Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə inteqrasiya prosesləri
  İnteqrasiya proseslərinin nəzəri-metodoloji əsasları
  Müasir regionalizmin təkamülü
  Azərbaycanın regional iqtisadi inteqrasiya prosesində iştirakının təhlili
  Azərbaycanın MDB çərçivəsində əməkdaşlığı
  Azərbaycanın GUAM, İƏT, QDİƏT ilə münasibətləri
  Azərbaycanın inteqrasiya proseslərində iştirakının perspektivləri
  Gömrük ittifaqı və Avropa ittifaqı dilemması
  İnteqrasiya proseslərinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları.

 •      


 • 6) 2009-2013cu iller regionlarin sosial iqtisadi Inkisafi Dovlet proqrami cercivesinde sahibkarliq fealiyyetinin tenzimlenmesi (Tacira Mahmudova)

  Buraxilis isim 2009-2013cu iller regionlarin sosial iqtisadi Inkisafi Dovlet proqrami cercivesinde sahibkarliq fealiyyetinin tenzimlenmesi haqda olmaqla bir sira meseleleri ehate edir.Umid edirem sizlere de faydasi toxunar.

 •      


 • 7) Rəhbərlik nəzəriyyəsi və liderlik modelləri (Chingiz)

  Bu buraxilish isi Milli Aviasiya Akademiyasinin İqtisad ve Huquq fakultesinin tələbəsi tərəfindən bütün sdantartlara uyğun olaraq yazılmışdır.

 •      


 • 8) Bələdiyyə mülkiyyətinin formalaşması istiqamətləri (Samir)

  I FƏSİL. Mülkiyyət münasibətləri, onun iqtisadi sistemdə rolu və yeri
  1.1 Mülkiyyət bir iqtisadi kateqoriya kimi
  1.2 Mülkiyyətin əsas və törəmə formaları
  1.3 Mülkiyyətin iqtisadi formalarında sahibolma, istifadə, sərəncamvermə və iqtisadi reallaşdırma

  II FƏSİL. Bəldiyyə mülkiyyətinin idarə edilməsi və onun formalaşması istiqamətləri
  2.1 Bələdiyyə mülkiyyətinin idarə edilməsi və bu sahədə xarici təcrübədən istifadə
  2.2 Bələdiyyə mülkiyyətinin formalaşmasının iqtisadi əsasları
  2.3 Bələdiyyə mülkiyyətində büdcədənkənar fondlar və onların təyinatı

 •      


 • 9) BEYNƏLXALQ İQTİSADİ MÜNASİBƏTLƏRİN FORMALAŞMASINDA KAPİTALIN VƏ MALİYYƏNİN ROLU (Əskərzadə Səid)

  BEYNƏLXALQ İQTİSADİ MÜNASİBƏTLƏRİN FORMALAŞMASINDA KAPİTALIN VƏ MALİYYƏNİN ROLU

 •      


 • 10) Qiymetli kagizlarin ucotu ve tehlili (ZAHID)

  Qiymetli kagizlarin ucotu ve tehlili

 •      


(1/8) Növbəti>>

YER Hostinq