Hidrometeorologiya(3)

 • 1) Aviasiya ucun tehlukeli atmosfer hadiselerinin tehlili (Emil Musayev)

  FƏSİL 1.Aerodromlarda aviasiya üçün təhlükəli atmosfer hadisələrinin müşahidəsi və proqnoz üsulları
  1.1 Şiddətli külək və külək sürüşmələri
  1.2 Görünüş məsafəsini məhdudlaşdıran atmosfer hadisələri
  1.3 Alçaq buludluq

  FƏSİL 2. Uçuş trasslarında təhlükəli meteoroloji hadisələr və onların sinoptik şəraiti
  2.1 İldırımlı buludların formalaşmasının sinoptik şəraitinin təhlili
  2.2 Atmosferdə turbulentlik zonalarının müəyyənləşdirilməsi
  2.3 Müxtəlif hündürlüklərdə buzbağalamanın sinoptik şəritinin təhlili

  FƏSİL 3. Təhlükəli atmosfer hadisələri haqqında OPMET məlumatları və onlara olan beynəlxalq tələblər
  3.1 Yuxarı eşelonlar üzrə təhlükəli atmosfer hadisələri haqqında SİGMET məlumatları
  3.2 Aşağı hündürlüklər üzrə təhlükəli atmosfer hadisələri haqqında AİRMET məlumatları

 •      


 • 2) Aviasiya ucun tehlukeli atmosfer hadiselerinin tehlili (Emil Musayev)

  FƏSİL 1.Aerodromlarda aviasiya üçün təhlükəli atmosfer hadisələrinin müşahidəsi və proqnoz üsulları
  1.1 Şiddətli külək və külək sürüşmələri
  1.2 Görünüş məsafəsini məhdudlaşdıran atmosfer hadisələri
  1.3 Alçaq buludluq

  FƏSİL 2. Uçuş trasslarında təhlükəli meteoroloji hadisələr və onların sinoptik şəraiti
  2.1 İldırımlı buludların formalaşmasının sinoptik şəraitinin təhlili
  2.2 Atmosferdə turbulentlik zonalarının müəyyənləşdirilməsi
  2.3 Müxtəlif hündürlüklərdə buzbağalamanın sinoptik şəritinin təhlili

  FƏSİL 3. Təhlükəli atmosfer hadisələri haqqında OPMET məlumatları və onlara olan beynəlxalq tələblər
  3.1 Yuxarı eşelonlar üzrə təhlükəli atmosfer hadisələri haqqında SİGMET məlumatları
  3.2 Aşağı hündürlüklər üzrə təhlükəli atmosfer hadisələri haqqında AİRMET məlumatları

 •      


 • 3) Hava gəmilərinin uçuş marşurutlarında buzbağlama şəraitinin qiymətləndirilməsinin effektiv üsulları (Xəyyam)

  FƏSİL 1. Buzbağlamanın fiziki sinoptik şəraiti
  1.1. Buzbağlama şəraitinin sinoptik üsulla proqnozlaşdırılması
  1.2. Müxtəlif növ buludlarda və yağıntı zonalarında buzbağlamanın meteoroloji şəraiti
  FƏSİL 2. Buzbağlama ehtimallığı zonalarının müəyyənləşdirilməsinin sinoptik və hesablama üsulları
  2.1. Hava xəritələrində buzbağlama zonalarının müəyyənləşdirilməsi
  2.2. Buzbağlama haqqında rəqəmsal məlumatların interpretasiyası
  2.3. Atmosferin stratifikasiyasına əsəsən buzbağlama ehtimallığı hündürlüklərinin qiymətləndirilməsi
  FƏSİL 3. Buzbağlamanın hava gəmilərinin uçuşuna təsiri
  3.1. Hava gəmilərinin buzbağlamasının növləri
  3.2. Buzbağlamanın hava gəmilərinin aerodinamik və uçuş parametrlərinə təsirlərinin qiymətləndirilməsi
  3.3. Buzbağlamanın hava gəmilərinin mühərriklərinin iş rejiminə təsiri
  3.4. Yerdə buzbağlama əleyhinə tədbirlər
  3.5. Hava trasllarında buzbağlama zonalarında təhlükəsiz uçuş prosedurları

 •      YER Hostinq