İnformatika(7)

 • 1) İbtidai siniflərdə cəmiyyətin informasiyalaşdırılması məzmun xəttinin öyrədilməsi (Venüs)

  I Fəsil. Problemin psixoloji – pedaqoji və elmi əsasları
  1.1. İnteraktiv təlim və müasir təlimin metodiki sistemi
  1.2. İnkişafetdirici təlim və onun funksiyaları
  1.3. İbtidai siniflərdə cəmiyyətin informasiyalaşdırılması məzmun xəttinin öyrədilməsi ilə bağlı metodik ədəbiyyatın təhlili

  II Fəsil. İbtidai siniflərdə cəmiyyətin informasiyalaşdırılması məzmun xəttinin öyrədilməsi
  2.1. I sinifdə cəmiyyətin informasiyalaşdırılması məzmun xəttinin öyrədilməsi
  2.2. II sinifdə cəmiyyətin informasiyalaşdırılması məzmun xəttinin öyrədilməsi
  2.3. III sinifdə cəmiyyətin informasiyalaşdırılması məzmun xəttinin öyrədilməsi
  2.4. IV sinifdə cəmiyyətin informasiyalaşdırılması məzmun xəttinin öyrədilməsi
  2.5. Pedaqoji eksperiment və onun təşkili

 •      


 • 2) Coğrafi informasiya sistemlərində sorğuların emalı (Sənan Qəribli)

  Dissertasiya

 •      


 • 3) İntranet və onun müəssisənin fəaliyyətində rolu (Sənan Heydərli)

  İNformasiya texnologiyaları,İnformatika,İkt,Korporativ şəbəkə,İnternet

 •      


 • 4) Mühazirə-Xusisi qovluqlar (Səlimə Quliyeva Imran qızı)

  Umumi anlayishlar

 •      


 • 5) Xusisi qovluqlar (Səlimə Quliyeva Imran qızı)

  Sistem qovluqlari haqqinda melumat

 •      


 • 6) MƏSAFƏLİ TƏDRIS: İDEYALAR, TEXNOLOGİYALAR, PROBLEMLƏR VƏ PERSPEKTİVLƏR (Yolçuyev Sadiq)

  Bütün dünyada tədris texnologiyalarının işinin standartlaşması üzərində işləyirlər. İnformasiya texnologiyaları bazasında fəaliyyət göstərən və stantdartlaşdırma sahəsində sıx əməkdaşlıq edən bir sıra beynəlxalq təşkilat vardır.

 •      


 • 7) Distant təhsilin proqram təminatı (Əliyev Rəşad)

  Distant Təhsil tələbənin sərbəst öyrənməsi prinsipi üzərində qurulub. Burada təlim sahəsi elə qurulub ki təhsil alan, müəllimdən vaxt və ya məsafə ilə ayrılıb, eyni vaxtda da onlar həmçinin istədiyi vaxt telekommunikasiya vasitələri ilə əlaqə saxlaya bilərlər.

 •      YER Hostinq