Jurnalistika(4)

 • 1) KİV (Vusale Hesretli)

  CƏMİYYƏTİN İNKİŞAFINDA KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN ROLU.
  1.1. Kütləvi informasiya vasitələrinin xarakterik xüsusiyyətləri.
  1.2. Müasir Azərbaycan mətbuatında qəzet tipləri.
  1.3. Hadisələrin işıqlandırılmasında istifadə olunan analitik janrlar.

  MÜASİR MƏTBUATDA FAKT VƏ HADİSƏLƏRİN ANALİZİ.
  2.1. Azərbaycanın müstəqillik qazanmasının 20 ili mətbuatda.
  2.2. Azərbaycanın BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsi qəzetlərdə.
  2.3. Xocalı soyqırımının XX ildönümü.

 •      


 • 2) İlk mətbu nəşrlərimiz (Shahrux)

  XIX əsrin II yarısında Azərbaycanda mətbuat oqranları
  1. 1. İlk mətbu nəşrlərimiz
  1. 2. "Tiflis əxbarı" qəzeti
  1. 3. "Zakavkazski vestnik" və "Qafqazın bu tərəfinin xəbəri"
  1. 4. "Əkinçi" qəzetinin nəşri və fəaliyyəti
  1. 5. "Əkinçi" qəzetinin başlıca mövzuları
  1. 6. "Ziya ("Ziyayi - Qafqaziyyə") qəzeti
  1. 7. "Kəşkül" jurnalı və qəzeti
  1. 8. XIX əsrin II yarısında Azərbaycanda rus dilində çıxan mətbuat orqanları
  1. 9. "Kaspi" qəzeti

  XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda mətbuat orqanları
  2. 1. "Şərqi - rus" qəzeti
  2. 2. 1905-ci il inqilabı dövründə və sonra Azərbaycan mətbuatının inkişafı
  2. 3. Satirik "Molla Nəsrəddin" jurnalı
  2.4. Jurnalın yaradıcı heyəti və müəllifləri

 •      


 • 3) Avropa Şurası və Aəzrbaycan münasibətləri Azərbaycan Mətbuatında(200-2004) (İlahə)

  Müstəqillik Azərbaycanın qarşısında yeni cığırlar açdı. Bu "ikinci nəfəs" idi. Ölkə bundan istifadə etməli, beynəlxalq aləmdə özünü təsdiqləməli idi. Çünki müstəqillik özü ilə birgə daha böyük məsuliyyət gətirdi.

 •      


 • 4) İNGİLİS DİLİ FRAZEOLOGİZMLƏRİNİN AZƏRBAYCAN DİLİNƏ TƏRCÜMƏSİ (Elxan)

  Frazeologizmlərin öyrənilməsi tarixi.
  Frazeologizmlərin mahiyyəti.
  Alınma frazeologizmlər.
  İngilis dili frazeologizmlərinin azərbaycan dilinə tərcüməsi.

 •      YER Hostinq