Memarlıq(3)

 • 1) Azərbaycan Respublikasında tikinti setkorunun inkişafının müasir xüsusiyyətləri (Zaur İmanzadə)

  Fəsil I. Tikinti sektorunun ölkənin iqtisadi inkişaf sistemində rolu
  1.1. Bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə tikinti sektorunun qarşısında duran əsas vəzifələr.
  1.2. Tikinti sektorunun texniki-iqtisadi xüsusiyyətlərinə təsir edən amillər.
  1.3. Tikinti sektorunda müqavilə münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi
  Fəsil II. Müasir iqtisadi şəraitdə tikinti sektorunda sahibkarlıq fəaliyyətinin əsasları
  2.1. Tikinti sektorunda sahibkarlıq fəaliyyətinin mahiyyəti, təşkilati-hüquqi əsasları.
  2.2. Tikinti sektorunda xüsusi və kollektiv biznesin forma və metodları
  2.3 Tikinti sektorunda rəqabətlilik, antiinhisar tənzimləmə və lizinqin istifadə edilməsinin xüsusiyyətləri.

 •      


 • 2) XUSUSI METAL KONSTRUKSIYALAR (ILQAR)

  XUSUSI METAL KONSTRUKSIYALAR - LEKSIYALAR, KITAB

 •      


 • 3) BİNA VƏ QURÄžULARIN ASMA SVAY ÖZÜLLƏRİNİN HESABLANMASI (Yusif)

  Svay özüllərinin hesablanması və layihələndirilmə prinsipləri.
  Şişən gil qruntlarının xüsusiyyətləri.
  Özüllərin şişən qruntlar üzərində hesablanması və layihələndirilməsi prinsipləri.
  Şişən qruntlarda svay özüllərinin hesablanması.

 •      YER Hostinq