Mühəndislik(1)

  • 1) Materiallar muqavimeti-Sınaq imtahanı (Sənan Bəşirzadə)

    Materiallar muqavimeti-Sınaq imtahanı

  •      YER Hostinq