Neft və Qaz İstismarı(1)

 • 1) Neft məhsullarının hidrotemizlənməsi (Gulshen)

  Xammal və alınan məhsulların seçilib əsaslandırılması.
  Prosesin elmi əsasları.
  Texnoloji sxemin seçilib əsaslandırılması.
  Əsas aparatların izahı.
  Hidrotəmizləmə reaktoru.
  İstidəyişdirici.
  Absorbsiya kalonu.
  Hava soyuducusu.
  Hesabat hissəsi.
  Hidrotəmizləmə reaktorunun hesabı.
  Qurğunun material balansı.
  Reaktorun material balansı.
  Reaktorun istilik balansı.
  Reaktorun konstruktiv hesabı.
  Əsas ekoloji problemlər.

 •      YER Hostinq