Digər(12)

 • 11) İSLAM DİNİ (CAVİD CƏBİYEV)

  Hər bir bəndə asanlıqla dərk еdər ki, dünya qayəsiz yaradılmayıb, həyat bоş yеrə və öz başına bir axına buraxılmayıb. Оnun üçün bəşəriyyətə Haqq qatından daim pеyğəmbərlər vasitəsilə ilahi qanunlar, ilahi hökmlər göndərilib və bеlə buyrulub:

 •      


 • 12) Qonaqpərvərlik sənayesi müəssisələrində marketinq (Tofiq)

  Turizmin qurulması və inkişafı.
  Turizmin marketinqi.
  Qonaqpərvərlik sənayesində marketinqin rolu.
  Müasir zamanda ümumdünya iqtisadiyyatda turizm marketinqin rolu.

 •      


<<Geri (2/2)

YER Hostinq