Pedaqogika(3)

 • 1) Təlim metodlarının təsnifatı və xarakteristikası (Cavid Qədirov)

  1. Təlim metodları anlayışı, onların təsnifatı.
  2. Təlim metodlarının səciyyəsi və əlaqəli tətbiqi.
  Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların tədbiqi.

 •      


 • 2) Kiçik yaşlı məktəblilərin cinsi tərbiyəsi (Cavid Qədirov)

  1. Akselerasiya nədir?
  2. Kiçikyaşlı məktəblilərin yaş xüsusiyyətləri.
  3. Kiçikyaşlı məktəblilərin cinsi tərbiyəsi.

 •      


 • 3) Şagirdlərin psixologiyası və dövlət quruculuğu (Cavid Qədirov)

  1. Təlim psixologiyаsı, təlim və psixi inkişаf.
  2. Təlim motivləri və şаgirdlərin tələbаt sаhəsinin formаlаşmаsı.
  3. Məktəb yаşı dövründə şəxsiyyətin formаlаşmаsının psixoloji şərtləri.
  4. Şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri və psixologiyası.

 •      YER Hostinq