Tarix(6)

 • 1) Dünya iqtisadi böhranının ABŞ-in daxili siyasətinə təsiri (Isa Sadayli)

  ABŞ dünya iqtisadi böhranı dövründə (1929-1933-cü illər)
  F. Ruzveltin böhranın həlli üçün tədbirləri və islahatları

 •      


 • 2) Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyasında türkdilli mənbələr (Cavid Qədirov)

  1. Azərbaycan tarixi-siyasi coğrafiyasının mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı.
  2. Azərbaycan tarixi-siyasi coğrafiyasında türkdilli mənbələr.

 •      


 • 3) Cənubi Niderland XVII əsrin I yarısında (Cavid Qədirov)

  1. XV-XVII əsrlərdə Niderlandda ictimai-siyasi vəziyyət.
  2. Niderlan burjua inqilabı. Hersoq Albanın diktaturası. Cənubi Niderland XVII əsri I yarısında.

 •      


 • 4) Abbasqulu ağa Bakıxanovun xidmətləri (Cavid Qədirov)

  1. Abbasqulu ağa Bakıxanovun həyatı və siyası fəaliyyəti.
  2. Abbasqulu ağa Bakıxanovun elmi fəaliyyəti və pedoqoji xidmətləri.
  3. Abbasqulu ağa Bakıxanovun "Gülüstani-İrəm" əsəri.

 •      


 • 5) Şomutəpə yaşayış məskəni haqqında (Cavid Qədirov)

  Şomutəpə yaşayış məskəni haqqında

 •      


 • 6) Mingəçevir dulus küpləri orta əsrlərdə (Cavid Qədirov)

  Plan:
  1. Mingəçevirdə arxeoloji tədqiqatlar.
  2. İlk orta əsrlərdə Mingəçevirdə sənətkarlıq sahələri.
  3. Mingəçevirdə ilk orta əsrlər dulus məmulatı.

 •      YER Hostinq