Turizm(5)

 • 1) Sosial-mədəni xidmətlərin təşkili problemləri (turizm xəttində) (Orxan Süleymaov)

  I Fəsil: Sosial-mədəni xidmətlərin tədqiqinin nəzəri-metodoloji əsasları; II Fəsil: Turizmdə sosial-mədəni xidmətlərin makrosəviyyədə təşkili və qiymtləndiilməsi; III Fəsil: Turizmdə sosial-mədəni xidmətlərin tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri.

 •      


 • 2) turizm mehsulu ve onun mahiyyeti (Rasef)

  buraxilis isi 55 sehfe

 •      


 • 3) Abşeronun Dini abidələri tarixi-mədəni dəyərlər kimi (Sedi Mirseyibli)

  Qədim və Orta əsrlərdə Azərbaycanda dini abidələr 1.1. Qədim dövrdə din və dini abidələr 1.2. Bakının şəhərsalma və memarlıq tarixi Mədəni tarixi turizmdə Abşeron dini abidələrinin rolu 2.1. Xristianlıq dini abidələri mədəni dəyərlə kimi 2.2. İslam memarlıq nümunələri mədəni– tarixi dəyərlər kimi

 •      


 • 4) Kənd turizminin təşkili (Xanım)

  Kənd turizminin sosial iqtisadi xüsusiyyətləri.
  Kənd turizminin xüsusiyyətləri.
  Kənd turizminin potensialı.
  Kənd turizminin Azərbaycan iqtisadiyyatında rolu.

  Kənd turizmi və kəndin sosial iqtisadi inkişafı.
  Kənd turizminin kəndin sosial inkişafında rolu.
  Kəndin təsərrüfatının turizmlə əlaqəsinin dinamikası.
  Kəndin infrastrukturası və turizmin inkişafı.

  Azərbaycanda kənd turizminin inkişaf istiqamətləri.
  Azərbaycanda kənd turizminin inkişafında dövlət siyasəti.
  Regionlarda kənd turizminin inkişaf istiqamətləri.
  Beynəlxalq kənd turizminin təşkilinin əsas istiqamətləri.

 •      


 • 5) SAFARİ TURLARININ YARANMA TARİXİ VƏ ONUN AZƏRBAYCANDA İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİNİN TƏDQİQİ (Səbuhi Əfəndizadə)

  SAFARİ TURLARININ TƏŞKİLİNDƏ DÜNYA TƏCRÜBƏSİ.
  Safari turlarının yaranma tarixi.
  Müasir dövrdə dünya turizm sənayesində safari turlarının inkişaf vəziyyəti və perspektivi.
  Foto-safari (sakit ov) konsepsiyası.
  Sinqapur zooparkının "¹"¹gecə-safari"º"º konsepsiyası.

  AZƏRBAYCANDA SAFARİ TURLARININ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ.
  Respublikamızda safari turlarının təşkilində xüsusi mühafizə edilən təbiət ərazilərinin rolu.
  Milli Parkların mühüm turizm obyekti olaraq, safari turlarının həyata keçirilməsində rolu.
  Dövlət Təbiət Qoruqları və Yasaqlıqlarının safari turlarının planlşdırılmasında və təşkilində rolu.
  Azərbaycanda safari turlarının təşkilində marketinq strategiyası.

 •      YER Hostinq