Beynəlxalq Kommersiya(14)

 • 1) AZerbaycan Beynelxalq teskilatlarda (VUSALE)

  AZerbaycan Beynelxalq teskilatlarda

 •      


 • 2) Nəqliyyat növləri və onların texniki-iqtisadi parametrləri (Cahangir)

  Logistikanın nəqliyyata təsiri.
  Nəqliyyat sisteminin növləri.
  Nəqliyyat növlərinin seçilməsinə təsir edən amillər.

 •      


 • 3) Anbar təsərrüfatının təşkili və təkminləşdirilməsi istiqamətləri (Qənbərov Cəlil)

  Anbar təsərrüfatı infrastruktur elementi kimi
  Müassir şəraitdə anbar təsərrüfatının təşkili itiqamətləri
  Anbar təsərrüfattının təkminləşdirilməsi istiqamətləri


 • 4) Aviadaşımaların satışı və bronlaşdırılması üzrə komputer sistemləri (Ruslan Kerimov)

  Aviaşirkətlərin satış sistemləri
  Bronlaşdırma üzrə dünya paylaşdırıcı sistemləri
  Aviaşirkətlərin paylaşdırıcı sistemləri

 •      


 • 5) Aviaşirkətlərin kommersiya siyasətinin əsas istiqamətləri (Məğrur Səfərov)

  Dünya nəqliyyat sistemində hava nəqliyyatının rolu və xüsusiyyətləri.
  Hava nəqliyyatında kommersiya siyasəti və onun istiqamətləri.
  Aviaşirkətlərin Kommersiya siyasətində tarif siyasətinin yeri və onun aparılması.

 •      


 • 6) Aviadaşımaların satışında reklamın işinin təşkili (Elmin Ibrahimov)

  1. Aviaşirkətlərdə reklamın funksiyaları
  2. Reklam büdcəsinin planlaşdırılması
  3. Aviasatışın genişləndirilməsində medianın rolu

 •      


 • 7) Latın Amerikası Ölkələri (Əhmədov Ruslan)

  Latın Amerikasının YSÖ-inin inkişaf xarakteri (İqtisadiyyatın artımı). Latın Amerikasında inteqrasiya proseslərinin müassir strukturu
  (LAFTA, ELCA, MERCOSUR, CRİCOM, CACM və b.). Latın Amerikası Ölkələrinin beynəlxalq kapital hərəkətində
  yeri(kapital ixracı və idxalı). Latın Amerikası ölkələrinin əsas iqtisadi problemləri
  (dövlət borcları).

 •      


 • 8) Avropa İttifaqının inkişaf mərhələləri (behruz_bsu)

  Avropa İttifaqının inkişaf mərhələləri

 •      


 • 9) Beynəlxalq ticarət nəzəriyyələri və onların təkamülü. Klassik xarici ticarət nəzəriyyələri (salman)

  1. Xarici ticarətin zəruriliyi.
  2. Beynəlxalq ticarət, onun mahiyyəti və əhəmiyyəti.
  3. Xarici ticarətə dair nəzəriyyələr.

 •      


 • 10) Afrika regionu olkeleri (Yusif)

  Afrika regionu ölkələrinin iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası. Afrika ölkələrinin əsas sosial-iqtisadi inkişaf xüsusiyyətləri. Region ölkələrinin iqtisadiyyatının sahəvi quruluşu. Afrika ölkələrində demoqrafik inkişafın vəziyyəti. Afrika ölkələrinin xarici iqtisadi əlaqələrinin vəziyyəti.

 •      


(1/2) Növbəti>>

YER Hostinq