Biznes(5)

 • 1) Biznesin təşkilati-hüquqi formaları (Mehrab)

  1. Biznesin təşkilati-hüquqi formaları
  2. Biznes təşkilatının dövlət orqanında qeydiyyatı
  3. Biznesin təşkilati mütərəqqi formaları

 •      


 • 2) Biznesin təşkilati-hüquqi formaları (Mehrab)

  Biznesin təşkilati-hüquqi formaları
  Kollektiv sahibkarlığın formaları
  Təsərrüfat cəmiyyətlərin növləri
  Biznesin təşkilati-hüquqi formaları əsas amilləri
  Biznes təşkilatının dövlət orqanında qeydiyyatı
  Biznesin təşkilati mütərəqqi formaları

 •      


 • 3) Becmarkinq (Naim Quliyev)

  1. Bençmarkinqin mahiyyəti və məzmunu
  2. Bençmarkinqin keçirilməsinin mərhələləri
  3. Bençmarkinqdə etika
  4. Bençmarkinqdə davranış kodeksi

 •      


 • 4) Bazar iqtisadiyyatı şəraitində məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyi və həyat dövranı (Samir)

  Məhsulun rəqabət qabiliyyəti
  Məhsulun həyat dövranı mərhələləri
  Məhsulun beynəlxalq həyat dövrü mərhələlərində qiymət siyasətinin xüsusiyyətləri

 •      


 • 5) Koporativ idare etme (Muhazireler toplusu) (Vefadar Babayev)

  Korporativ idarəetmənin mahiyyəti və
  Korporativ idarəetmə sistemi və onun əhəmiyyəti
  Korporativ idarəetmə nəzəriyyələrinin təkamülü
  Korporativ idarəetmənin modelləri
  Müasir təcrübədə korporativ idarəetmənin prinsipləri və nəzarət sistemi
  Korporativ strategiya.
  Korporativ strukturların fəaliyyətinin xüsusiyyətləri və mexanizmi
  Korporasiyaların inteqrativ inkişafı
  Korparasiyaların idarəetmə orqanları
  Korporativ idarəetmədə informasiyaların açıqlanması
  Korporativ münaqişələr
  Korporativ idarəetmənin maliyyə aspektləri
  Korporasiyalarda maliyyənin idarə edilməsi
  Korporativ vergi menecmenti
  Korporativ vergi planlaşdırılması
  Korporativ idarəetmə standartlarının tətbiqi və səmərəlilik xüsusiyyətləri
  Korporativ idarəetmənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində reytinq və monitorinq sistemi
  Korporativ strukturlarda heyətin idarə edilməsi
  Korporativ mədəniyyət
  Azərbaycanda korporativ idarəetmənin problemləri və perspektivləri

 •      YER Hostinq