Biznes(4)

 • 1) Biznesin təşkilati-hüquqi formaları (Mehrab)

  1. Biznesin təşkilati-hüquqi formaları
  2. Biznes təşkilatının dövlət orqanında qeydiyyatı
  3. Biznesin təşkilati mütərəqqi formaları

 •      


 • 2) Biznesin təşkilati-hüquqi formaları (Mehrab)

  Biznesin təşkilati-hüquqi formaları
  Kollektiv sahibkarlığın formaları
  Təsərrüfat cəmiyyətlərin növləri
  Biznesin təşkilati-hüquqi formaları əsas amilləri
  Biznes təşkilatının dövlət orqanında qeydiyyatı
  Biznesin təşkilati mütərəqqi formaları

 •      


 • 3) Becmarkinq (Naim Quliyev)

  1. Bençmarkinqin mahiyyəti və məzmunu
  2. Bençmarkinqin keçirilməsinin mərhələləri
  3. Bençmarkinqdə etika
  4. Bençmarkinqdə davranış kodeksi

 •      


 • 4) Bazar iqtisadiyyatı şəraitində məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyi və həyat dövranı (Samir)

  Məhsulun rəqabət qabiliyyəti
  Məhsulun həyat dövranı mərhələləri
  Məhsulun beynəlxalq həyat dövrü mərhələlərində qiymət siyasətinin xüsusiyyətləri

 •      YER Hostinq