Coğrafiya(38)

 • 1) Avstraliya və Yeni Zelandiyada heyvandarlığın inkişafının müqayisəli səciyyəsi (Emin Sahbazli)

  Ölkənin təbii şəraitinin kənd təsərrüfatı baxımından qiymətləndirilməsi
  Kənd təsərrüfatının inkişafı və yerləşməsinin xüsusiyyətləri
  Kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı və idxalı

 •      


 • 2) Miqrasiya.Müasir miqrasiyanın əsas istiqamətləri (Emin Sahbazli)

  Miqrasiyanın mahiyyəti əsas növləri, Miqrasiyanın formalaşmasının əsas mərhələləri
  Miqrasiyanın müasir coğrafi vəziyyəti, Dünyada baş veən etnik ziddiyət,siyasi sistemlər,qeyri bərabər,iqtisadi inkişafın miqrasiyaya təsiri, Müasir miqrasiyanın əsas istiqamətlərinin coğrafiyası

 •      


 • 3) Təbii landsaftin meskunlasma və təsərrüfat ehemiyəti kurs isi (Emin Sahbazli)

  Landşaftın inkişafı, Landşaftin zonal, azonal və introzonal paylanması
  Landşaftın tədqiqatlarının faydalı qazıntıların axtarışında rolu, Antropogen landşaftlar

 •      


 • 4) Ön Asiya dağlıq yaylaları (EMİN)

  1. Anadolu yaylası və kənar dağlar
  2. Qars-Ərzurum yaylası
  3. İran yaylası və kənar dağlar

 •      


 • 5) Ön Asiya dağlıq yaylaları (Emin Vəliyev)

  Anadolu yaylası və kənar dağlar
  Qars-Ərzurum yaylası
  İran yaylası və kənar dağlar

 •      


 • 6) Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu (Alegria)

  Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun səciyyəsi

 •      


 • 7) Rusiya Federasiyasının iqtisadi və sosial coğrafiyası (Alegria)

  Rusiya Federasiyasının iqtisadi və sosial coğrafiyası

 •      


 • 8) Təbii landşaftların məskunlaşma və təsərrüfatda istifadəsinin coğrafiyası (Səlimov Səlim)

  Təbii landşaftların məskunlaşma və təsərrüfatda istifadəsinin coğrafiyası

 •      


 • 9) ABŞ-ın qara metalurgiyasında xammal problemi (Semide)

  ABŞ-ın coğrafi mövqeyi və təbii şəraiti
  ABŞ haqqında ümumi məlumat
  ABŞ-ın təbii ehtiyyatları
  ABŞ-ın təsərrüfat sahələri
  ABŞ-ın daxili suları
  ABŞ-ın metalurgiya sənayesi
  Əlvan metalurgiya sənayesi
  Qara metalurgiya sənayesi
  Xammal problem

 •      


 • 10) Qrunt suları və onların təsərrüfat əhəmiyyəti-Şaiq1122a (Şaiq)

  1. Yeraltı sular haqqında ümumi məlumat.Yeraltı suların növləri 1.1. Ümumi məlumat 1.2. Yeraltı suların əmələ gəlməsi 1.3. Yeraltı suların yerləşmə şəraitindən asılı olaraq növləri 2. Qrunt suları 2.1 Ümumi məlumat 2.2 Azərbaycan respublikasında qrunt sularının çirklənmə mənbələri 3. Qrunt sularının təsərrüfat əhəmiyyəti 3.1. Qrunt sularının təbii rejimi 3.2. Qrunt suları rejiminin tənzimlənməsi prinsipləri 4. Qrunt sularına aid nümunələr. “Şollar” suyu haqqında 4.1. Qrunt sularına aid nümunələr 4.2. “Şollar” suyu haqqında

 •      


(1/4) Növbəti>>

YER Hostinq