Kommersiya(4)

 • 1) Bazar İqtisadiyyatı şəraitində assosiasiyaların iş fəaliyyətinin təşkili və idarə edilməsi (Murad Nağızadə)

  II. BQHT , Assosiasiya və transmilli korporasiyaların iş fəaliyyətinin təşkili III. Assosiasiya azadlığının və kollektiv danışıqlar huquqlarının effektiv şəkildə tanınması və dəstəklənməsi IV. İqtisadi inteqrasiya birliyinin yaradılması, iqtisadi inteqrasiya təşkilatları V. İqtisadi əməkdaşlıqda prioretitlərin seçilməsinə dair kommersiya fəaliyyəti konsepsiyası

 •      


 • 2) Sənaye müəssisələrinin kommersiya fəaliyyətinin təşkili və prinsipi (Murad Nağızadə)

  II. Kommersiya fəaliyyətinin mahiyyəti və bazar iqtisadiyyatında rolu
  III. Sənaye müəssisələrində kommersiya fəaliyyətinin istiqamətləri
  IV. Sənaye müəssisələrində kommersiya fəaliyyətinin idarə edilməsi

 •      


 • 3) Son istehlakçılar (Rəşad Rəhimov)

  1) Marketinq konsepsiyasında istehlakçıların yeri və rolu
  2) Son istehlakçıların davranışının öyrənilməsi nəzəriyyələri və modelləri
  3) İstehlakçı davranışının tədqiqi üsulları və istiqamətləri
  4) Son istehlakçıların davranışına təsir edən amillərin tədqiqi

 •      


 • 4) Kommersiya sirrinin formaları və onların qorunması istiqamətləri (fidan)

  kurs işi : Kommersiya sirrinin formaları və onların qorunması istiqamətləri

 •      YER Hostinq