Fəlsəfə(3)

 • 1) Xüsusi mülkiyyət və onun cəmiyyətdə rolu (Amid Əhmədzadə)

  Mülkiyyət iqtisadi sferanın əsas məsələsi kimi Xüsusi mülkiyyətin tarixi formaları Marksizmdə xüsusi mülkiyyət münasibətləri Müasir bazar iqtisadiyyatı münasibətlərində xüsusi mülkiyyətin rolu

 •      


 • 2) Fəlsəfənin genezisi,predmeti və cəmiyyətdəki rolu (Abbasov İlqar)

  Fəlsəfi problemlərin ümumi səciyyəsi. Dünyagörüşü anlayışı.
  Fəlsəfi biliyin təbiəti. Fəlsəfə, elm və din.
  Fəlsəfənin genezisi və predmeti haqqında təsəvvürlərin təkamülü.
  Fəlsəfənin funksiyaları və ali təhsil sistemində yeri.

 •      


 • 3) Islam Düşüncəsi (Ceyhun Babaşov)

  Quranın tərifi və adları.
  Quran-i Kərimin tərtibi.
  Quran-i Kərimin mahiyyəti.
  Quran-i Kərimin məzmunu.
  İstifadə edilən ədəbiyyatların siyahısı.

 •      YER Hostinq