Hidrometeorologiya(30)

 • 1) Aeroloji diaqramların və atmosferin fəza şaquli kəsimlərinin təhlili (Etibar Yunusov)

  Adiabatik proseslərin təhlili. Dayanıqlı və dayanıqsız strartifikasiya. Adiabat qrafiklər və onların qurulması qaydası. Atmosferin fəza şaquli kəsimləri və onların qurulması. Meteoroloji bölmələrdə müxtəlif hava xəritələri ilə bərabər, aeroloji müşahidələrin nəticələrinə görə də xüsusi qrafiklər, blanklar tərtib olunur ki, bunlara da aeroloji diaqramlar deyilir. Bu diaqramlar atmosferin, əsasən də onun aşağı qatı aeroloji diaqramlar müxtəlif hündürlüklərdə meteoroloji elementlərin analizləri və bunların əsasında leysan yağışların, buzlaşmaların, ildırımın proqnozları, bulud laylarının vəziyyəttini, kondensasiya izlərinin yaranma hündürlüklərini və başqa atmosfer hadisələrini təyin etməyə imkan verir. Bəzən aeroloji diaqramlara adiabat diaqramlar da deyirlər.

 •      


 • 2) Konvektiv buludluq və onların proqnoz (Etibar Yunusov)

  Atmosferdə kondensasiya şəraiti və buludların yaranması. Şaquli inkişaf buludları və onların yaranmasının sinoptik şəraiti. Konvektiv buludluğun proqnozu. Konvektiv buludlarla əlaqədar olan atmosfer hadisələrinin proqnoz üsulları. Bildiyimiz kimi buludlar morfoloji təsnifatına görə aşağı sərhədi 6 km-dən yuxarıda yerləşən yuxarı təbəqə buludları , sərhədləri 2 – 6 km arasında yerləşən orta təbəqə buludları , aşağı sərhədi 2 km-dən alçaq olan aşağı təbəqə buludları , şaquli inkişaf buludları və ya konvektiv buludlara ayrılırlar. Bu kurs işində konvektiv buludluq, onların yaranması, konvektiv buludlarla əlaqədar olan atmosfer hadisələri və konvektiv buludluğun proqnozu haqqında məlumat veriləcək.

 •      


 • 3) Gorunus mesafesi ve onun proqnozu (Azer)

  Hava minimumu Gorunus mesafesi ve onun novleri Qalxma enme zolaginda gorunus ve onun proqnozu

 •      


 • 4) Külək və onunla əlaqədar olan təhlükəli meteoroloji hadisələrin proqnoz üsulları (Nemət)

  Külək və onunla əlaqədar olan təhlükəli meteoroloji hadisələrin proqnoz üsulları

 •      


 • 5) Atmosferdə kondensasiya şəraiti (Nemət Abdullayev)

  Atmosferdə kondensasiya şəraiti
  Dumanların yaranmasının fiziki-sinoptik şəraitinin təhlili
  Radiasiya və advektiv dumanların sinoptik şəraitinin təhlili
  Dumanların proqnoz üsulları
  Radiasiya dumanlarının proqnozu üçün operativ metodlar
  N.V. Petrenko metodu ilə advektiv dumanların proqnozu
  Yüksək barik topoqrafiya xəritələrində rütubətli sahələrin təhlili
  Yerüstü hava xəritələrin təhlili
  Hava xəritələrinin təhlili

 •      


 • 6) Alcaq buludlar e onlarin proqnoz usullari (Xeyyam)

  Alcaq buludlar e onlarin proqnoz usullari

 •      


 • 7) Turbulentlik və onun sinoptik şəraitinin təhlili-Şaiq1122a (Şaiq)

  Giriş Turbulentliyin təsnifatı Turbulentliyin yaranmasının sinoptik şəraitinin təhlili Turbulentliyin diaqnozu və proqnozu

 •      


 • 8) Atmosferin ümumi sirkulyasiyası və sirkulyasiya indeksləri-Şaiq1122a (Şaiq)

  Giriş Atmosferin ümumi sirkuliyasiyası Daimi atmosfer sirkuliyasiyaları Mövsümi atmosfer sirkuliyasiyaları Sirkuliyasiya mexanizmləri. Atmosfer proseslərinin növləşdirilməsi və sirkulyasiya indeksləri

 •      


 • 9) Aerodrom hava proqnozu və aerodrom üzrə tərtib edilən xəbərdarlıqlar-Şaiq1122a (Şaiq)

  Giriş Operativ meteoroloji məlumatlar haqqında ümumi məlumat Aerodrom üzrə tərtib edilən hava proqnozunun məzmunu Aerodrom üzrə trətib oluan hava proqnozunda məlumatların oxunması Aerodrom üzrə trətib oluan hava proqnozlarının dəyişkənlik qruplarının oxunması Aerodrom üzrə təhlükəli meteorloji hadisələr haqqında verilən xəbərdarlıqlar və onların oxunması

 •      


 • 10) Aeroloji diaqramların və atmosferin fəza şaquli kəsimlərinin təhlili-Şaiq1122a (Şaiq)

  Giriş Adiabatik proseslərin təhlili Dayanıqlı və dayanıqsız strartifikasiya Adiabat qrafiklər və onların qurulması qaydası Atmosferin fəza şaquli kəsimləri və onların qurulması

 •      


(1/3) Növbəti>>

YER Hostinq