Hüquq(73)

 • 1) Beynəlxalq humanitar hüquq:nəzəri və praktiki məsələlər (Ləman Aliyeva)

  Müasir dövrdə beynəlxalq humanitar hüquq:nəzəri və praktiki məsələlər

 •      


 • 2) İBTİDAİ ARAŞDIRMA (Rəksanə)

  İBTİDAİ ARAŞDIRMA MƏRHƏLƏSİNİN ANLAYIŞI VƏ VƏZİFƏLƏRİ.TƏHQİQAT CİNAYƏT PROSESİNDƏ İBTİDAİ ARAŞDIRMA NÖVÜ KİMİ.

 •      


 • 3) İfadənin yerində yoxlanılmasının istintaq hərəkətlərinin aparılmasına hazırlıq (Tural)

  İfadənin yerində yoxlanilmasinin anlayişi və mahiyyəti
  İfadənin yerində yoxlanilmasi taktikası
  İfadənin yerində yoxlanilmasinin nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi

 •      


 • 4) Dindirmə (Tural)

  1. Məhkəmə istintaqının başlanması
  2. Cinayət prosesi iştirakçılarının dindirilməsi
  3. Məhkəmə ekspertizası və sübutlara baxışın həyata keçirilməsi

 •      


 • 5) İbtidai araşdirma mərhələsinin anlayişi və vəzifələri. (Tural)

  İbtidai araşdirma mərhələsinin anlayişi və vəzifələri. Təhqiqat cinayət prosesində ibtidai araşdirma növü kimi.

 •      


 • 6) Beynəlxalq humanitar hüquq:nəzəri və praktiki məsələlər (Tural)

  Beynəlxalq humanitar hüququn anlayışı və anlayışına dair nəzəriyyələr
  Beynəlxalq humanitar hüququn müqavilə mənbəyi

 •      


 • 7) Axtarış və götürmə (Turan)

  Aхtarışın anlayışı, vəzifələri və növləri.
  Aхtarışa hazırlıq.
  Aхtarışın psiхоlоji əsasları.
  Aхtarışın ümumi taktiki üsulları.
  Götürmənin anlayışı və оnun aparılmasının taktiki üsulları.
  Aхtarış və götürmənin nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi.

 •      


 • 8) Podrat müqaviləsinin icrası (Fərid Əliyev)

  Podrat müqaviləsinin anlayışı
  Klassik Roma hüququnda iş və xidmətlərin göstərilməsi ilə əlaqəli müqavilələr
  Podrat müqaviləsinin predmeti
  Müqavilənin məzmunu
  Podrat müqaviləsində məsuliyyət məsələsi
  Podrat müqaviləsinin işlərin görülməsi ilə əlaqəli digər müqavilələrdən fərqi
  Tikinti podratı müqavilələri podrat müqavilələrinin bir növü kimi

 •      


 • 9) Azərbaycan Dövlət Və Hüquq Tarixi (İbrahim Səlimov)

  XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Azərbaycanda ictimai-siyasi və hüquqi dəyişikliklər

 •      


 • 10) Mülkiyyət hüququnun anlayışı və onun tərkibi (Xeyal Azerbeyli)

  Mülkiyyət və mülkiyyət hüququ
  Mülkiyyət hüququnun anlayışı
  Mülkiyyət hüququnun tərkibi
  Mülkiyyət hüququnun forma və növləri

 •      


(1/8) Növbəti>>

YER Hostinq