Jurnalistika(32)

 • 1) Vətəndaş jurnalistikası (Nezrin Abdul)

  Vətəndaş jurnalistikası haqqında fərqli mövqelər
  Vətəndaş cəmiyyəti və vətəndaş jurnalistikası
  Vətəndaş jurnalistikasının müsbət və mənfi cəhətləri
  Vətəndaş jurnalistikası və media mühiti
  Vətəndaş jurnalistikası və sosial media
  Vətəndaş jurnalistikası fəaliyyətinə misallar

 •      


 • 2) H.Zərdabinin”Əkinçi” qəzeti (Samra)

  “Əkinçi qəzetinin” nəşri tarixi
  “Əkinçi qəzetinin” ideya istiqamətləri

 •      


 • 3) Xəbərdə etik normalar (Hicranə İsmayılova)

  Xəbərdə etik normalar.
  Xəbərdə etik normalara aid nümunələr.

 •      


 • 4) Qəzetdə ədəbi redaktənin özəllikləri (Nərmin Elçin qızı)

  Dünyanın ən ali varlığı insana həmişə mövcud olan nə varsa, onun gözəlini, zövq oxşayanını, daha yaxşısını seçməyi üstün tutur. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün bir-iki misala diqqət yetirək. Paltar almaq istəyən hər hansı bir şəxs bazara girdikdə seçim qarşısında qalır. Düzdür, bu baxımdan bir az çətinlik çəksə də sonda zövqünə uyğun, səliqə ilə tikilmiş, daha keyfiyyətli parçaya malik paltarlara üstünlük verir və ya süfrə səliqə ilə hazırlandıqda, stola düzülmüş yeməklər daha tamlı və ləziz olduqda süfrə arxasında əyləşənlər böyük iştahla bu yeməklərdən dadacaqlar.

 •      


 • 5) Neologizmlərin meydana gəlməsini şərtləndirən amillər (Nərmin Elçin qızı)

  Azərbaycan dövri mətbuatın 100 illik tarixi var. Demokratik fikirlərin carçısı kimi həyata atılan “Əkinçi” qəzetinin nəşri mədəniyyət tariximizdə əlamətdar hadisə olub milli mətbuatın və jurnalistikanın əsasının qoymaqla yanaşı redaktə sənətinin formalaşmasına və inkişafına da yol açdı.

 •      


 • 6) Xəbərdə tərs piramida üsulu (Nərmin Elçin qızı)

  Xəbər nədir? Ərəbcədən götürülən bu söz “ bir hadisə haqqında məlumat”, başqa deyimlə, “hər hansı olayla bağlı deyim” mənasına gəlir. Xəbər jurnalistikanın əsasıdır. Xəbər olaydır. Amma hər olay xəbər deyil. İstənilən olayın xəbər ola biləcəyini yoxlamaq üçün üç əsas parametr mövcuddur.

 •      


 • 7) RÖTTER VƏ ŞMERLİNQİN KARİKATURALARINDA ŞƏRQ MƏSƏLƏSİ (Nərmin Elçin qızı)

  XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan mətbuat tarixində yeni bir dövr başlayır. Bu dövrdə müxtəlif qəzet və jurnallar nəşr olunurdu. Bunların nəşr edildiyi dövrdə “Molla Nəsrəddin” jurnalı meydana gəldi. Bu gəliş mətbuat tariximizdə bir məktəb rolu oynadı, bir hadisə oldu.Azərbaycan mətbuatı tarixində ilk satirik jurnal olan “Molla Nəsrəddin” 1906-cı ildə aprelin 7-də Tiflisdə “Qeyrət” mətbəəsində nəşrə başlayıb. “Molla Nəsrəddin” jurnalının redaktoru böyük ədib, görkəmli satirik publisist Cəlil Məmmədquluzadə idi.

 •      


 • 8) Xəbərin Sərlövhələri (Nərmin Elçin qızı)

  Sərlövhə qəzet materialının mövzusu barədə oxucuya məlumat verir, redaksiyanın bəhs olunan hadisəyə münasibətini bildirir.Fərqi yoxdur, məqalə nə qədər yaxşı yazılsa da, qəzetdə dəqiq və düşünülmüş başlıq və sərlövhə yoxsa, materiallar diqqəti cəlb etməyəcək və oxunmamış qalacaq.Sərlövhələri nəzərdən keçirən oxucu qəzet nömrəsində nə kimi materiallar dərc olunduğu haqqında müəyyən təsəvvür əldə edir, onların köməyi ilə yazılardan ən mühümünü və maraqlısını seçir.

 •      


 • 9) Kriminal Xəbərləri Seçmə Ölçüləri (Kərəm Məmmədov)

  Kriminal Xəbərləri Seçmə Ölçüləri

 •      


 • 10) Əkinçi qəzetində Azərbaycan məişəti (Kərəm Məmmədov)

  Əkinçi qəzetində Azərbaycan məişəti

 •      


(1/4) Növbəti>>

YER Hostinq