Kənd Təsərrüfatı(4)

 • 1) Təbii otlaq sahəsinin təşkilinin xüsusiyyətləri və səmərəli istifadəsi tədbirləri (Fuad Cəbiyev BDU_Eko_047)

  1.Təbii otlaq sahələrinin quruluşu
  2.Təbii yem sahələrinin xəritələşdirilməsi
  3.Təbii yem sahələrinin yaxşılaşdırılması
  4.Təbii yem sahələrinin səmərəli istifadəsi tədbirləri

 •      


 • 2) BEYLƏQAN RAYONU TORPAQLARININ TƏSƏRRÜFAT VƏ MÜLKİYYƏT FORMALARI ÜZRƏ SƏCİYYƏSİ (Rübail Heydərov)

  Beyləqan rayonunun ekoloji və iqtisadi səciyyəsi
  Beyləqan rayonunun torpaq örtüyü
  Beyləqan rayonunun torpaqlarının təsərrüfat və mülkiyyət formaları üzrə istifadəsi

 •      


 • 3) Kürdəmir rayonu Mürtülü Bələdiyyəsinin timsalinda kənd yaşayış məntəqələrinin müəyyən edilməsi və ailə-fermer təsərrüfatının təşkili (Kamal Bayramov)

  Kənd yaşayış məntəqələrinin sərhədlərinin müəyyən edilməsi.
  Ailə-fermer təsərrüfatının yaradılması.

 •      


 • 4) Yay istehsalat təcrübəsinin mərhələləri və təqvim planı (Səadət Əliyeva)

  Plan: 1. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Beynəlxalq Əməkdaşlıq şöbəsinin iş prinsipi, vəzifələri. 2. Müəssisənin ümumi xarakteristikası: nizamnaməsi, vəzifə və funksiyaları; 3. İdarə aparatının quruluşu; 4. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin xarici iqtisadi fəaliyyətinin təhlili. İdxal-ixrac siyasəti. İxracın və idxalın dinamikasının və quruluşunun müqayisəli təhlili (məhsul növləri və ayrı-ayrı ölkələr üzrə) 5. Aqrar sahədə ticarətə dair kontraktların strukturu, bağlanması, tərtibi və tərcümə olunması; 6. Aqrar sahədə valyuta-maliyyə fəaliyyətinin öyrənilməsi və idarə edilməsi; 7. Aqrar sahədə müəssisənin gömrük orqanları ilə qarşılıqlı əlaqələrinin öyrənilməsi, gömrük rüsumları və gömrük rəsmiləşdirilməsi

 •      YER Hostinq