Mühəndislik(2)

  • 1) Analoq-Rəqəm elektronikası (Elvin Paşazadə)

    Analoq-Rəqəm elektronikası fənni üzrə sərbəst işlər (10 mövzu)

  •      


  • 2) Simmetrik Triggerlərin Elektrik Hesabatı (rza)

    Elektronika fənnindən kurs işi: Simmetrik Triiggerlərin Elektrik Hesabatı.

  •      YER Hostinq