Neft və Qaz İstismarı(1)

  • 1) Subasqı rejimində qaz yığımının işlənməsi (Əyyub Haciyev)

    Fənn: Neft və qaz yataqlarının işlənməsi Mövzu: Qaz yığımının işlənmə layihəsi

  •      YER Hostinq