Digər(73)

  • 11) Cahangir Cahangirov (Türkən Musayeva)

    Cahangir Cahangirov “Xanəndənin taleyi” operası

  •      


  • 12) Bela Bartok (Türkən Musayeva)

    Bela Bartok

  •      


  • 13) Stravinski Simfoniyaları (Türkən Musayeva)

    Geniş məlumatlıdır

  •      


  • 14) Mirzə Ələkbər Sabir (Mahir)

    Mirzə Ələkbər Sabirin həyatı
    Sabir yaradıcılığının tədqiqi
    Sabir irsinin tədqiqi və öyrənilməsində yeni mərhələ

  •      


  • 15) Cəlil Məmmədquluzadə (Mahir)

    C.Məmmədquluzadə

  •      


  • 16) Qloballaşma şəraitində şəxsiyyətin formalaşması problemləri (Lalə Nağıyeva)

    l fəsil.Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində qloballaşma prosesi
    l.1. Qloballaşma prosesinin psixoloji olaraq insanın adaptiv təbiətinə və onun daxili aləminə təsiri
    ll fəsil. Qloballaşma və bəşəriyyətin gələcəyi
    ll.1. Qloballaşma şəraitində şəxsiyyətin formalaşmasında üzə çıxan problemlər
    ll.2. Qloballaşma və inteqrasiyadan təcrid olmanın mümkünsüzlüyü
    ll.3. Qloballaşma şəraitində şəxsiyyətin formalaşması problemlərinin aradan qaldırılması istiqamətində atıla biləcək addımlar

  •      


  • 17) Avropa Birliyinin yaranması və onun beynəlxalq münasibətlərə təsiri. (Hənifə Hənifəyev)

    I FƏSİL.MÜHARİBƏDƏN SONRA AVROPA ÖLKƏLƏRİNİN BİRLİK UĞRUNDA MÜBARİZƏSİ.
    II FƏSİL. AVROPA BİRLİYİNİN TƏŞƏKKÜL TAPMASI VƏ İNKİŞAFI.
    III FƏSİL.SOYUQ MÜHARİBƏDƏN SONRAKI DÖVRDƏ AVROPA BİRLİYİNDƏ VƏZİYYƏT VƏ BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏRƏ TƏSİRİ.

  •      


  • 18) Beynəlxalq terror təşkilatları (Elçin Mustafayev)

    Terrorizmin siyasi ideoloji qaynaqları.
    BMT-nin beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizəsi.
    Müasir dövrdə beynəlxalq terror təşkilatları.

  •      


  • 19) Nanotexnologiya (Elvin Paşazadə)

    Nanotexnologiya və onun inkişaf prespektivləri

  •      


  • 20) RADIASIYA, KIMYA TƏHLÜKƏLI OBYEKTLƏRDƏ QƏZALAR VƏ ONLARIN NƏTICƏLƏRI (Teymurov Kənan)

    RADIASIYA, KIMYA TƏHLÜKƏLI OBYEKTLƏRDƏ QƏZALAR VƏ ONLARIN NƏTICƏLƏRI

  •      


<<Geri (2/8) Növbəti>>

YER Hostinq