Digər(37)

 • 11) Aktiv və passiv sözlər (Leyla)

  Aktiv və passiv sözlər. Aktiv və passiv sözlərin mahiyyəti. Aktiv və passiv sözlərə nələr daxildir.
  Köhnəlmiş sözlər. Köhnəlmiş sözlərin işlənmə dairəsi və təsnifi. Tarixizimlər, arxaizimlər. Onlar arasinda fərqlər. Arxaizimlərin növləri.
  Neologizimlər. Onların növləri, tipləri, əmələ gəlməsi. Ümumişlək sözlər.


 • 12) TABELİLİK ƏLAQƏSİ (BAHAR)

  TABELİLİK ƏLAQƏSİNİN NÖVLƏRİ


 • 13) Azərbaycan Respublikasının Mülkü Müdafiəsinin əsas vəzifələri (Zamin)

  Mülki müdafiə xidmətlərinin, qüvvələrinin vəzifələri
  Mülki müdafiə sahəsində dövlətin vəzifələri.
  Mülki müdafiə sahəsində hüquqi şəxslərin vəzifələri
  Mülki müdafiə sahəsində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının vəzifələri


 • 14) abs-da din ve siyaset (Sohret)

  abs- din ve siyasetin elaqesi , siyasete tesiri ve 1998-ci il beynelxalq din azdligi qanunu ehate dir


 • 15) Loqistikada “Dəqiq vaxtında”anlayışı və ondan istifadə zamanı infotmasiya sistemlərinin tətbiqi problemləri (Hüseyn)

  JİT dəqiq vaxtında loqistik konsepsiyasının nəzəri-metodoloji əsasları
  JİT konsepsiyasının Toyota Motors korparasiyasında tətbiqinin təhlili(KANBAN mikroloqistik sistem)
  Loqistikada “Dəqiq vaxtında”anlayışı və ondan istifadə zamanı infotmasiya sistemlərinin tətbiqi problemləri


 • 16) Beynalxalq aviadaşımalar bazarının təhlili və aviadaşımalar satışının müasir metodları (Mehdi)

  Beynalxalq daşıma anlayışı və onun həyata keçirilməsi prinsipləri.
  Beynalxalq və daxili aviadaşımalar.
  Beynalxalq aviadaşımaların hüquqi tənzimlənməsi.
  Beynalxalq Aviadaşımalar aviaşirkətin fəaliyyətinin əsası kimi.
  Aviaşirkətin kommersiya fəaliyyəti.
  Aviadaşımalar bazarının təhlili.
  Aviadaşımalar bazarının və satışının müasir metodları.
  Aviadaşımaların satışının təşkili metodları.
  Bilavasitə və vasitəçiliklə satış.
  İnternet və BSP satış metodları (elektron bilet).


 • 17) Bakı Bulvarının layihələndirilməsi (İ. Günay)

  Bakı Bulvarının yaranması tarixi
  Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin vəzifələri, fəaliyyət istiqamətləri və hüquqları
  Bakı Bulvarının layihələndirilməsi


 • 18) V.P. Multanovski - S.T. Paqava uzunmüddətli proqnoz məktəbinin sinoptik metodları (Mecidov Orxan_156a)

  Üsulun əsasını təşkil edən makrosinoptik proseslərin inkişafının əsas anlayışları və qanunauyğunluqları.
  Zonal və meridional sirkulyasiya indekslərinin istifadəsi.
  Havanın aylıq, fəsli və 3-10 günlük proqnoz metodları.


 • 19) Azərbaycan Respublikasının uğur modeli (Zaur)

  Azərbaycan Respublikasının uğur modeli


 • 20) Ingilis dilindeki atalar sozleri,onlarin islenme yeri ve yaranma tarixi (Sovket)

  Ingilis dilindeki atalar sozleri,onlarin islenme yeri ve yaranma tarixi


<<Geri (2/4) Növbəti>>