Pedaqogika(10)

 • 1) Özünütərbiyə (Fatma İsmayılova)

  Məktəblilərin Özünütərbiyəsində əsas istiqamətlər

 •      


 • 2) Estetik terbiye (ART)

  ali mekteb pedaqogikası

 •      


 • 3) Tərbiyə prosesinin metodları (Xəyalə)

  pedaqogika

 •      


 • 4) ƏXLAQ TƏRBİYƏSİ (gulnar)

  səs və fonem, Əxlaq tərbiyəsinin mahiyyəti və məzmunu

 •      


 • 5) FİZİKİ TƏRBİYƏ (gulnar)

  Fiziki tərbiyənin mahiyyəti və məqsədi. Fiziki tərbiyənin vəzifələri. Fiziki tərbiyənin vasitələri. Fiziki tərbiyənin təlim prinsipləri

 •      


 • 6) kisi ve pedaqoji fealiyyetde qadin muellimlerin psixoloji xusiyyetler (Feride)

  Pedaqogika elminin tarixi və yaranması haqqında
  Pedaqoji fəalliyət haqqında
  Müəllimlik haqqında geniş məlumat.
  Müəllim - şagird münasibətlərinin psixoloji məsələləri.
  Kişi və qadın müəllimlərinin psixoloji xüsusiyyətləri.

 •      


 • 7) Milli pedaqogikada baslica pedaqoji kateqoriyalar ve onlarin mahiyyeti (Nigar Alizade)

  1. Kateqoriya anlayışı nə deməkdir.
  2. Milli pedaqogikanın hansı kateqoriyaları hansılardır?
  3. Pedaqoji prosesin konkret kateqoriyalara bölünməsi hansı zərurətdən yaranmışdır,
  4. Pedaqoji proses anlayışına Milli pedaqogika hansı yeniliklər gətirmişdir?
  5. Psixoloji inkişaf kateqoriyası.
  6. Tərbiyə kateqoriyası.
  7. Təlim kateqoriyası.
  8. Təhsil kateqoriyası.

 •      


 • 8) Müasir Azərbaycan məktəbinin psixoloji problemləri (Cavid Qədirov)

  1. Təhsilin məzmunu.
  2. Azərbaycanda təhsil sistemi və təhsil sahəsində dövlət siyasətinin prinsipləri.

 •      


 • 9) Xalq pedaqogikasında sosial, psixoloji amillər. (Sadiqov Qurban)

  1. Xalq pedaqogikaının anlayışı, ümumi əsasları və xüsusiyyətləri;
  2. Xalq pedaqogikasının tədqiqat metodları;
  3. Xalq pedaqogikasında tərbiyənin tərkib hissələri;
  4. Xalq pedaqogikasının fəlsəfi əsasları və mənbələri;
  5. Xalq pedaqogikası ilə prafossional (akademik) pedaqogikasının fərqli cəhətləri

 •      


 • 10) Azərbaycan Dilinin Yaranması Haqqında Bəzi Mülahizələr (Həmidov Elçin)

  Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Müstəqil dövlətimizin rəsmi dili statusunu almış Azərbaycan dilinin geniş tətbiq edilməsi va sərbəst inkişafı üçün münbit zəmin yaranmışdır. Tarixin müxtəlif mərhələlərinda dilimizə qarşı edilmiş haqsızlıqların, təzyiq va təhriflərin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün hazırda ölkəmizda çox əlverişli şərait mövcuddur. Dil öz daxili qanunları əsasında inkişaf edirsə də, onun tədqiq va tətbiq edilmasi üçün yaradılmış geniş imkanlar bu inkişafın daha sürətli va dolğun olmasına təkan verir.

 •      YER Hostinq