Riyaziyyat(17)

 • 1) Toreden funksiyalar (Ramil Qoca)

  Kombinatorikanın əsas qanunları
  II növ Stirlinq ədədi
  Törəmə funksiyalar

 •      


 • 2) inteqrallar (inara)

  İbtidai funksiya və qeyri-müəyyən inteqral. Qeyri-müəyyən inteqralın əsas xassələri. Əsas inteqral cədvəli
  Qeyri-müəyyən iqteqralın tapılması üsulları
  Rasional kəsrlər. Sadə rasional kəsrlər və onların inteqrallanması
  Müəyyən inteqral. Müəyyən inteqralın əsas xassələri.
  Nyuton-Leybnis düsturu. Müəyyən inteqralın hesablanması üsulları

 •      


 • 3) Altfezalarin invariantligi . Mexsusi vektor ve mexsusi qiymet. (Fizik)

  Cebrden kurs isi .

 •      


 • 4) riyaziyyatin tedris metodikasi (Ayan)

  riyaziyyat

 •      


 • 5) Proyektiv koordinatlar (Amanət Məmmədov)

  1. Düz xətt üzərində proyektiv koordinatlar.
  2. Müstəvi üzərində proyektiv koordinatlar.
  3. Fəzada proyektiv koordinatlar.

 •      


 • 6) İkitərtibli xətt üzərində İnvolyusiya nəzəriyyəsi ilə (Həndəsə) (Amanət)

  1. İkitərtibli xəttə nəzərən polyus və polyar anlayışı.
  2. Polyar qoşma nöqtələr və polyar qoşma düz xətlər.
  3. İkitərtibli xətt üzərində involyusiya.

 •      


 • 7) Furye sıarasının nöqtədə və müntəzəm yığılması (Elvin)

  Furye sıarasının nöqtədə və müntəzəm yığılması və bu mövzuya aid iki tapşırıq üzərində əyani nümunəni də özündı saxlayab 15 səhifəlik kurs işi

 •      


 • 8) Hilbert aksiomatikasının III - IV qrup aksiomları (Ülkər)

  Hilbert aksiomatikasının III - IV qrup aksiomları. Şəkillərlə izahlı

 •      


 • 9) Monte-Karlo üsulu (C.Bəhruz)

  Ehtimal nəzəriyysinin bəzi elementləri. Monte-Karlo üsulu. Monte-Karlo üsulu ilə inteqralın hesablanması.

 •      


 • 10) Diskret və təsadüfi kəmiyyətlərin paylanma qanunları (milona)

  Diskret və təsadüfi kəmiyyətlərin paylanma qanunları haqdadır

 •      


(1/2) Növbəti>>

YER Hostinq