Sosiologiya və Politologiya(12)

 • 1) Azərbaycan- Rusiya münasibətləri (Hüseyn Əmirov)

  Fəsil 1.Azərbaycan-Rusiya əlaqələri yeni tarixi-siyasi şəraitdə.
  Fəsil 2.Dövlətlərarası əlaqələrin başlıca istiqamətləri və formaları.
  Fəsil 3.Qarşılıqlı münasibətlərdə problemlər və pres- pektivlər.

 •      


 • 2) K.Marks cəmiyyətin tipologiyası haqqında (Rəşad Qurbanov)

  K.Marks həyat və yaradıcılığı
  Marks siniflər haqqında
  Bəsit cəmiyyətdən kommunizmə gedən yol

 •      


 • 3) Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı problemləri (Rəşad Qurbanov)

  Sahibkarlıq fəaliyyəti və onun növləri
  Sahibkarlığın inkişafının Heydər Əliyev modelinin təməl prinsipləri
  Azərbaycanda sahibkarlığın inkişaf problemləri və inkişaf mərhələləri

 •      


 • 4) Qloballasma ve medeniyyet (nurdan)

  Qloballasmanin medeniyyet boyutu.Amerikanlasma

 •      


 • 5) Sosial işin metodları (Ceyhun Huseynli)

  Sosial işin metodları

 •      


 • 6) Elm və təhsil sosial institutlar kimi (Şəlalə)

  Elm və təhsil sosial institutlar kimi

 •      


 • 7) Mədəniyyət və Sinergetika (Şəlalə)

  Fəsil 1. Mədəniyyət anlayişi haqqinda. Fəsil 2. Sinergetika anlayişi haqqinda. Fəsil 3. Kulturologiya və Sinergetikanin birbiri ilə qarşiliqli əlaqəsi. Nəticə:

 •      


 • 8) kreber-struktur funksional yanaşma (Şəlalə)

  Plan: Fəsil 1: Struktur funksional yanaşma haqqinda Fəsil 2: Kreberin həyat və yaradiciliği Nəticə:

 •      


 • 9) Sosial tərəfdaşlıq sistemi (Mürsəl)

  Sosial tərəfdaşlıq sistemi haqqında

 •      


 • 10) XIX əsrin 50-60-cı illərində Ru- siyanın Uzaq Şərq siyasəti (YUSIF)

  Rusiyanın xarici siyasətinin əsas istiqamətləri və Uzaq Şərq məsələsi.
  Rusiya-Çin münasibətləri.
  Rusiya-Yaponiya münasibətləri.

 •      


(1/2) Növbəti>>

YER Hostinq