Avtomatika(12)

 • 1) Düzləndiricilərin aktiv-induktiv yük rejimi (Vusal)

  Aktiv-induktiv xarakterli yük rejimində işləyən düzləndirici

 •      


 • 2) Idarəetmə əməliyyatlarının tədqiqi (Nijat Bayram)

  Idarəetmə əməliyyatlarının tədqiqi fənnindən mühazirə mətni. bu muhazirə mətni sizin ucun cox lazimli olacaq. cunki bu fennin serbest islerini tapmaq cox cetindir. Bundan sonra isə bu belə olmayacaq. Artıq riyazi metodlar, simpleks metod, qabarma , aproksimasiya ve digər üsullar eləcə də digər mühazirə mövzuları hamısı bu faylda yerləşdirilib. Özümdə tələbəyəm və sizləridə nəzərə alıb bunu sizinlə paylasıram.

 •      


 • 3) Avtomatlaşdırılmış informasiya idarəetmə sistemləri (Tural Qarayev)

  Bu sistemlər istehsalın idarəedilməsi, nəqliyyat, tikinti və digər iqtisadi obyekt və proseslərdə tətbiq olunur.

 •      


 • 4) materialşünaslıq və materiallar texnologiyası 10 referat (Hacıyev Teymurşah)

  materialşünaslıq və materiallar texnologiyası

 •      


 • 5) Avtomatik İdarəetmə Nəzəriyyəsi (Vüsal Eynullayev)

  Avtomatik İdarəetmə Nəzəriyyəsi

 •      


 • 6) Mobil telefon aparatlarının ümumiləşmiş sxemi (Elnur.H)

  Qəbuledici – verici blok; antena bloku; idarəetmə bloku.

 •      


 • 7) Sadə məntiq sxemlərinin tədqiqi (Murad)

  Məntiq elementləri

 •      


 • 8) VEF 202 RADİƏQƏBULEDİCİ QURĞUNUN TƏDQİQİ. (Murad)

  Radioqəbuledicinin tədqiqi

 •      


 • 9) Elastikli maqnit,pyezoelektrik və tenzomüqavimət çeviriciləri. (Murad)

  Elastikli maqnit,pyezoelektrik və tenzomüqavimət çeviriciləri.

 •      


 • 10) Tutum çeviriciləri (Murad)

  Elektron və elektromexaniki tutum çeviriciləri.

 •      


(1/2) Növbəti>>

YER Hostinq