Beynəlxalq Kommersiya(45)

 • 1) Afrikada inteqrasiya prosesləri (Pərviz)

  Afrikada inteqrasiya prosesləri

 •      


 • 2) Transmilli şirkətlərin fəaliyyətinin müasir strateji modelləri (Pərviz)

  Transmilli şirkətlərin fəaliyyətinin müasir strateji modelləri

 •      


 • 3) İşçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyasının ölkə iqtisadiyyatlarına təsiri (Pərviz)

  İşçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyasının ölkə iqtisadiyyatlarına təsiri

 •      


 • 4) Beynəlxalq likvidlik: mahiyyəti və funksiyaları (Pərviz)

  Beynəlxalq likvidlik: mahiyyəti və funksiyaları

 •      


 • 5) Portfel investisiyaları: səbəbləri və müasir xüsusiyyətləri (Pərviz)

  Portfel investisiyaları: səbəbləri və müasir xüsusiyyətləri

 •      


 • 6) Beynəlxalq turizm və onun inkişafında Ümumdünya turizm təşkilatının rolu (Pərviz)

  Beynəlxalq turizm və onun inkişafında Ümumdünya turizm təşkilatının rolu

 •      


 • 7) Texnologiyaların beynəlxalq ötürülməsinin mexanizmləri və əsas formaları (Pərviz)

  Texnologiyaların beynəlxalq ötürülməsinin mexanizmləri və əsas formaları

 •      


 • 8) Beynəlxalq ticarət anlayışı, obyektləri və subyektləri (Pərviz)

  Beynəlxalq ticarət anlayışı, obyektləri və subyektləri

 •      


 • 9) Beynəlxalq əmək bölgüsünün mahiyyəti və əsas formaları (Pərviz)

  Beynəlxalq əmək bölgüsünün mahiyyəti və əsas formaları

 •      


 • 10) BİM-in mahiyyəti, predmeti və formaları (Pərviz)

  BİM-in mahiyyəti, predmeti və formaları

 •      


(1/5) Növbəti>>

YER Hostinq