Kommersiya(7)

 • 1) Motivləşdirmə nəzəriyyələri (Müşfiq)

  1. Motivləşdirmə haqqında ümumi konsepsiyalar
  2. Tələbatlar vasitəsilə motivləşdirmə modeli və motivləşdirmənin məzmunu
  3. Müasir motivləşdirmə nəzəriyyləri
  4. Motivləşdirmədə Gözləmə, Ədalətlilik nəzəriyyələri və Porter –Louler modeli

 •      


 • 2) Heyyətin əmək fəaliyyətinin stimullaşdırılması (Müşfiq)

  Kadr siyasəti
  Kadrların seçilməsi və yerləşdirilməsi
  Kadrların öyrənilməsi, seçilməsi və qiymətləndirilməsi
  İşçilərə təsir etmə və yaxud hakimiyyət funksiyası

 •      


 • 3) Əmtəələrin pərakəndə satış üsulları (Nigar)

  Kommersiya

 •      


 • 4) Kommersiya fealiyyetinde reklam (Arif)

  Kommersiya fealiyyetinde reklam

 •      


 • 5) Əmtəələrin topdan satışı və hərracın keçirilməsi (Nigar)

  Əmtəələrin topdan satışı formaları və hərracın keçirilməsi

 •      


 • 6) Marketinq tədqiqatlarında istehlakçı münasibətinin öyrənilməsi (Orxan)

  Marketinq tədqiqatlarında istehlakçı münasibətinin öyrənilməsi

 •      


 • 7) KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİ (HƏSƏNOVA)

  sənaye müəssisələrində kommersiya fəaliyyətinin idarə edilməsinin təçkilati əsasları

 •      YER Hostinq