Əczacılıq(6)

 • 1) Tibbi deontologiya (Huseyn)

  Tibbi deontologiya

 •      


 • 2) Histaminergik sistem haqqında anlayış. Opioid peptidlər sistemi. (Fərəh)

  Endogen təbiətli və bioloji fəal maddə olan, mediator funksiyası yerinə yetirən histamin fizioloji funksiyaların icra və tənzimində mühüm rol oynayır.

 •      


 • 3) Presinaptik təsir göstərən maddələrin norepinefrinin azad olmasına və depolaşmasına göstərdiyi təsirlərin araşdırılması (Fərəh)

  I. Simpatomimetiklər. Bu maddələrə qeyri-düz (dolayı) təsirli adrenomimetİKİər də deyilir. Bu sıranın tipİK nümayəndəsi efedrindir.

 •      


 • 4) Etanolun metabolizmi, bu prosesdə genetik polimorfizmin rolu (Fərəh)

  Etil spirti əsasən , qaraciyərdə, qismən də digər toxumalarda metabolizmə uğrayır.

 •      


 • 5) Tibbi əmtəəşünaslıq sarğı vasitələri. (Tahir)

  Tibbi əmtəəşünaslıq sarğı vasitələri.

 •      


 • 6) Göyçiçək (Sevin)

  Mavi göyçiçək Centaurea cyanus L

 •      YER Hostinq