Ekologiya(117)

 • 1) Torpaq kadastrının növləri və tərkib hissələri (Fuad Cəbiyev BDU_Eko_047)

  Torpaq kadastrının növləri və tərkib hissələri

 •      


 • 2) Yerin radiasiya ve istilik balansinin biosferde rolu (Bagirova Sekine)

  Yerin radiasiya ve istilik balansinin biosferde rolu

 •      


 • 3) TEXNOGEN EKOLOJİ QƏZALARIN ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİ (Ramin Gurbanov)

  TEXNOGEN EKOLOJİ QƏZALARIN ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİ

 •      


 • 4) Ekoloji piramidalar (Ramin Gurbanov)

  Ekoloji piramidalar

 •      


 • 5) ATMOSFERİN RADİOAKTİVLİYİ (Ramin Gurbanov)

  ATMOSFERİN RADİOAKTİVLİYİ

 •      


 • 6) Ekoloji amillərin insana təsiri və onlara uyğunlaşmalar (Rauf Vəliyev)

  Tibbi Biologiya və Genetikaya aid referat

 •      


 • 7) Fövqəladə hadisələr, onların növlərinə və miqyasına görə təsnif olunması (Şahnur)

  Fövqəladə hadisələr, onların növlərinə və miqyasına görə təsnif olunması

 •      


 • 8) Antropogen fəaliyyətin təsir formaları. Ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunması (Quluzadə Tərlan)

  Antropogen fəaliyyətin təsir formaları. Ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunması

 •      


 • 9) Təbii resurslar (Aygün Qarayeva)

  1. Təbii resurslar
  2. Mineral resursları və onlardan səmərəli istifadə edilməsi
  3. Torpaq resursları,onlardan səmərəli istifadə edilməsi və mühafizəsi
  4. Su , ondan səmərəli istifadə edilməsi və mühafizəsi
  5. Təbii resursların dünya iqtisadiyyatında rolu
  6. Azərbaycanda və dünyada təbii resurslardan kompleks istifadədə beynəlxalq əməkdaşlığın rolu.

 •      


 • 10) Təbii resurslar (Aygün Qarayeva)

  1. Təbii resurslar
  2. Mineral resursları və onlardan səmərəli istifadə edilməsi
  3. Torpaq resursları,onlardan səmərəli istifadə edilməsi və mühafizəsi
  4. Su , ondan səmərəli istifadə edilməsi və mühafizəsi
  5. Təbii resursların dünya iqtisadiyyatında rolu
  6. Azərbaycanda və dünyada təbii resurslardan kompleks istifadədə beynəlxalq əməkdaşlığın rolu.

 •      


(1/12) Növbəti>>

YER Hostinq