İqtisadiyyat(811)

 • 631) BEYNƏLXALQ İQTİSADİ MÜNASİBƏTLƏRDƏ BEYNƏLXALQ İQTİSADİ TƏŞKİLATLAR (Namelum)

  1. BİM-in tənzimlənməsinin zəruriliyi.
  2. BİT-lər haqqında ümumi anlayış.
  Onların yaradılması və təsnifatı.
  3. BMT-nin yaradılması tarixinə dair.
  4. BMT-nin əsas vəzifələri, onun quruluşu və iqtisadi funksiyaları
  5. BİT-lərin yaranması mərhələləri.
  6. BİM-in tənzimlənməsində regional iqtisadi təşkilatların rolu.


 • 632) Özəlləşdirme (LALE)

  Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və aqrar islahatın aparılması nəticəsində yeni mülkiyyət formalarının yaranması


 • 633) Inhisar və antiinhisar tənzimlənməsi (Əhmədzadə Aydin)

  Rəqabət və inhisar.Antiinhisar tənzimlənməsi.


 • 634) Mənfəət və onun artırılması yolları (Sahib Şükürov)

  Mənfəət və onun artırılması yolları


 • 635) Pulun dövriyyəsi (Sahib Şükürov)

  Pul dövriyyesi nəğd və nəğdsiz formalarda pul nişanlarının fasiləsiz hərəkəti prosesidir.


 • 636) Müəsisənin iqtisadiyyatı (Abbaslı Mirrahim)

  Məhsulun satış siyasəti,məhsuun satışında ticarər vasitələrinin rolu.


 • 637) istehsalın cəmiyyətdə əhəmiyyəti (Təbriz)

  Cəmiyyətin həyatında istehsalın əhəmiyyəti


 • 638) Muessisenin istehsal gucu (ROYAL CAMALOV)

  Muessisenin istehsal gucu


 • 639) Vergilər və vergi sistemi. (Q.Aysel)

  Vergilər,vergi sistemi,vergi yükü.


 • 640) Azerbaycanin Xarici ticaret strukturu (Ələsgərova Aytac)

  2010-cu ilin ilk 9 ayı ərzində respublikanın rezident və qeyri-rezidentləri tərəfindən 140 ölkə ilə aparılmış ticarət əməliyyatlarının həcmi 20212164,0 min ABŞ dolları olmuşdur. Bu müddət ərzində 15667893,7 min ABŞ dolları dəyərində 1907 adda mal ixrac, 4544270,3 min ABŞ dolları dəyərində 5673 adda mal isə idxal olunmuş, ixrac-idxal əməliyyatları üzrə müsbət saldo 11123623,5 min ABŞ dolları təşkil etmişdir.


<<Geri (64/82) Növbəti>>

YER Hostinq