İqtisadiyyat(806)

 • 631) Müəsisənin iqtisadiyyatı (Abbaslı Mirrahim)

  Məhsulun satış siyasəti,məhsuun satışında ticarər vasitələrinin rolu.


 • 632) istehsalın cəmiyyətdə əhəmiyyəti (Təbriz)

  Cəmiyyətin həyatında istehsalın əhəmiyyəti


 • 633) Muessisenin istehsal gucu (ROYAL CAMALOV)

  Muessisenin istehsal gucu


 • 634) Vergilər və vergi sistemi. (Q.Aysel)

  Vergilər,vergi sistemi,vergi yükü.


 • 635) Azerbaycanin Xarici ticaret strukturu (Ələsgərova Aytac)

  2010-cu ilin ilk 9 ayı ərzində respublikanın rezident və qeyri-rezidentləri tərəfindən 140 ölkə ilə aparılmış ticarət əməliyyatlarının həcmi 20212164,0 min ABŞ dolları olmuşdur. Bu müddət ərzində 15667893,7 min ABŞ dolları dəyərində 1907 adda mal ixrac, 4544270,3 min ABŞ dolları dəyərində 5673 adda mal isə idxal olunmuş, ixrac-idxal əməliyyatları üzrə müsbət saldo 11123623,5 min ABŞ dolları təşkil etmişdir.


 • 636) XİDMƏTLƏRLƏ BEYNƏLXALQ TİCARƏTİN TƏSNİFATI VƏ ONLARIN SƏCİYYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN KOMPLEKS TƏHLİLİ (Nisa)

  I FƏSİL. Xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin mahiyyəti, onun əsas xüsusiyyətləri və inkişaf meylləri.
  1.1 Xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin mahiyyəti, əsas xüsusiyyətləri
  1.2. Xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin regional strukturu və inkişaf meylləri
  II FƏSİL. Xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin müasir inkişaf səviyyəsi.
  2.1. Xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin hər bir koteqoriyasının ayrılıqda inkişafı. (İqtisadi böhranın təsiri, 2008-ci ilin ilk rübləri ilə son rübü və 2009-cu ilin ilk rübünün müqayisəli təhlili).


 • 637) İnflyasiya (Samir Valehli)

  1 İnflyasiyanın növləri
  2 Inflyasiyanın səbəbləri
  3 İnflyasiyaya qarşı tədbirlər
  4 İstinadlar


 • 638) Abseron Iqtisadi rayonu (Samir Valehli)

  Təbii sərvətləri
  İqtisadiyyatı
  Nəqliyyat şəbəkəsi
  Sosial infrastrukturu


 • 639) Gömrük orqanlarında əməliyyat-axtarış fəaliyyəti (Qoşqar (Tezis))

  Gömrük orqanlarında əməliyyat-axtarış fəaliyyəti


 • 640) Dünya təcrübəsində Qeyri - Ticarət Məhdudiyyətləri (Qoşqar)

  "Azərbaycan və Avropa : Qarşılıqlı münasibətlərin problemləri və
  perspektivləri" Respublika Tələbə Elmi - Praktik Konfransı


<<Geri (64/81) Növbəti>>

YER Hostinq