İnformatika(223)

 • 1) GƏLƏCƏK MÜTƏXƏSSİSLƏRİN TƏLİM VƏ TƏDRİSİNƏ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ (İT) TƏTBİQİ (Ruslan)

  Bu məqalə gələcək mütəxxəsislərin təlim və tədrisində İnformasiya və multimediya texnologiyalarından istifadəyə həsr olunmuşdur. Problemli hallar göstərilmiş və təkliflər verilmişdir.

 •      


 • 2) “İnformasiya sistemlərində təhlükəsizliyin təmini” fənninin Tədris proqramı (Səlimə İmran qızı Quliyeva)

  Mövzu: 1 İnformasiya təhlükəsizliyi
  Mövzu: 2 Müdafiə olunan AİS-nin qurulma prinsipləri
  Mövzu: 3 Təhlükəsizlik modelləri
  Mövzu: 4 Kriptoqrafiya giriş. Simmetrik şifrələmə
  Mövzu: 5 Açıq açarla şifrələmə. Elektron rəqəmsal imza
  Mövzu: 6 Parolun köməyilə müdafiə
  Mövzu: 7 Kompüter virusları və onlarla mübarizə
  Mövzu: 8 Şəbəkənin müdafiə vasitələri
  Mövzu: 9 Şəbəkələrin informasiya təhlükəsizliyi problemləri
  Mövzu: 10 Təhlükəsizlik siyasəti
  Mövzu: 11 İnformasiya təhlükəsizliyi standartları
  Mövzu: 12 Əməliyyat sisteminin təhlükəsizliyinin təmini
  Mövzu: 13 Şəbəkə təhlükəsizliyi vasitələrilə idarəetmə üsullari

 •      


 • 3) Informatika (Səlimə İmran qızı Quliyeva)

  İnformasiya, onun kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikası
  İnformasiya emalının texniki vasitələri
  Kompüterin hesabi və məntiqi əsasları
  İnformasiyanın işlənməsinin avtomatlaşdırılmasının əsasları
  Kompüter sistemlərinin proqram təminatı
  Kompüter şəbəkələrinin arxitekturası
  İnformasiya sistemləri və texnologiyaları

 •      


 • 4) Komputer ustasi ixtisası uzrə "İstehsalat təlimi" (Səlimə İmran qızı Quliyeva)

  Komputer ustasi ixtisası uzrə "İstehsalat təlimi"

 •      


 • 5) Kompüterlərin konstruksiyası və komponovkası (Səlimə İmran qızı Quliyeva)

  Mövzu:1 Monitorlar
  Mövzu: 2 Şinlər
  Mövzu: 3 İnterfeyslər
  Mövzu: 4 Sərt disk daşıyıcıları
  Mövzu:5 CD - diskovodları
  Mövzu:6 DVD - diskovodları
  Mövzu:7 Videoadapterlər və sürətləndiricilər
  Mövzu:8 Daşıyıcıların quraşdırılması

 •      


 • 6) “Kompüterin texniki təminatı” fənninin tədris proqramı (Səlimə İmran qızı Quliyeva)

  Mövzu:1 Kompüterlərin təsnifatı, inkişaf mərhələləri
  Mövzu: 2 Kompüterin arxitekturasi və strukturu
  Mövzu: 3 Fərdi kompüterlərin ümumi quruluşu
  Mövzu: 4 Kompüterlərin yaddaş qurğuları

 •      


 • 7) “Kompüterlərin diaqnostikası və təmiri” fənninin tədris proqramı (Səlimə İmran qızı Quliyeva)

  Mövzu: 1 Kompüterlərin əsas komponentləri
  Mövzu: 2 Kompüterlərin modernləşdirilməsi
  Mövzu: 3 Genişlənmə platalarının quraşdırılması və dəyişdirilməsi
  Mövzu: 4 Prosessorun modernləşdirilməsi
  Mövzu: 5 Yeni ana platanın quraşdırılması
  Mövzu: 6 Yaddaş quraşdırılması
  Mövzu: 7 Sərt diskin seçilməsi və quraşdırılması
  Mövzu: 8 Monitorlar (Ekranlar, displeylər)
  Mövzu: 9 İnformasiya daxil edən qurğular
  Mövzu:10 Kommunikasiya vasitələri
  Mövzu: 11 Printerlər
  Mövzu: 12 Beynəlxalq şəbəkə xidmətlərinin təşkili

 •      


 • 8) Kompüter şəbəkələrinin qurulma və işləmə prinsipi (Səlimə İmran qızı Quliyeva)

  Mövzu: 1 Telekommunikasiya sisemləri
  Mövzu: 2 Kompyuter şəbəkələrinin qurulmasının ümumi prinsipləri
  Mövzu: 3 Lokal şəbəkələr
  Mövzu: 4 Qlobal şəbəkələr
  Mövzu: 5 Korporativ şəbəkələr

 •      


 • 9) " Tətbiqi proqramlar " fənnindən metodik vəsait (Səlimə İmran qızı Quliyeva)

  Fəsil 1. Microsoft Word -2013
  1. 1. Microsoft Word mətn redaktoru haqqında məlumat
  1. 2. Mətnin daxil edilməsi və mətn sahələrində dolaşmaq
  1. 3. Mətni formatlaşdırmaq
  1. 4. Fayllar üzərində əməliyyatların aparılması. Səhifələrin formatlaşdırılması
  1. 5. Microsoft Word mətn redaktorunda mətni redaktə edərək, əlavələr etmək
  1. 6. Word-də cədvəllərin hazırlanması
  1. 7. Word-də şəkillərlə işləmək

  Fəsil 2. Microsoft Excel-2013
  2. 1. Microsoft Excel cədvəl redaktoru haqqında ümumi məlumat
  2. 2. Excel cədvəl redaktorunda xanalar və işçi vərəqlər
  2. 3. Excel cədvəl redaktorunda verilənlərin formatları
  2. 4. Excel cədvəl redaktorunda funksiyalar
  2. 5. Excel cədvəl redaktorunda siyahılarla iş
  2. 6. Excel cədvəl redaktorunda diaqramlar və Excel kitabının çap edilməsi

  Fəsil 3. Verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri. MS Access proqramı - 2013
  3. 1. MS Access proqramı – 2013 haqqında ümumi məlumat
  3. 2. Cədvəllərin yaradılması
  3. 3. Sorğuların hazırlanması
  3. 4. Formaların hazırlanması.
  3. 5. Hesabatların hazırlanması və çapı.

  Fəsil 4. Microsoft PowerPoint-2013
  4. 1. PowerPoint-2013 proqram pəncərəsinin quruluşu və əsas anlayışlar
  4. 2. Təqdimatların hazırlanması
  4. 3.Təqdimatların animasiyası (hərəkətə gətirilməsi)
  4. 4. Slaydların nümayişi

 •      


 • 10) Əməliyyat sistemləri və xidməti qrupları (Səlimə İmran qızı Quliyeva)

  Windows XP əməliyyat sistemi
  Windows 7 əməliyyat sistemi

 •      


(1/23) Növbəti>>

YER Hostinq