Kimya, Biologiya(128)

 • 1) Kompleks birləşmələr və onların analitik əhəmiyyəti (Nermin)

  analitik kimya referati

 •      


 • 2) 1ci,2ci,3cu qrup anionlar (Nermin)

  Analitik kimya referati

 •      


 • 3) 6ci analitik qrup kationlar (Nermin)

  analitik kimya referati

 •      


 • 4) Səhra canlıları (Sevda)

  Səhrada yaşayan canlılar.Onların quruluşu,bədən forması,həyatı haqqında məlumatlar verilmişdir

 •      


 • 5) III A yarımqrup elementərinin ümumi xarakteristikası:bioloji rolu və tibbdə tətbiqi (Ayten Rehmanzade)

  III A yarımqrup elementərinin ümumi xarakteristikası:bioloji rolu və tibbdə tətbiqi

 •      


 • 6) Transmissiv xəstəliklət (Fərid Akifzadə)

  Transmissiv xəstəliklət

 •      


 • 7) Genom mutasiyaları (Fərid Akifzadə)

  Genom mutasiyaları

 •      


 • 8) Komplek Birləşmələr Kimyası (Aytac Bağırzadə)

  1. Radioaktivlik çevrilmə
  2. Radioaktiv sıralar
  3. Təbii radioaktivlik
  4. Nüvənin tərkibi və xassələri
  5. Nüvənin Quruluşu
  6. Süni Radioaktivlik
  7. Elementlərin süni sintezi
  8. Nüvələrin bölünməsi
  9. İstilik-Nüvə reakiyaları
  10. Kimyəvi elementlərin mənşəyi

 •      


 • 9) Kimyevi analiz metodlari (Behruz)

  Fiziki kimyevi analiz metodlari

 •      


 • 10) Sərbəst işlər (Mehpare)

  1. Bakteriyaların təbiətdə rolu
  2. Tsiklosporlular sinfi
  3. Nemalionlar sırası
  4. Göbələklər aləmi
  5. Saproleqniya sırası
  6. Marattilər sırası
  7. İtburnukimilər yarımfəsiləsi
  8. Söyüdçiçəklilər fəsiləsi
  9. Paxlalılar sırası
  10. Cığçiçəklilər fəsiləsi

 •      


(1/13) Növbəti>>

YER Hostinq