Memarlıq(12)

 • 1) Kəsim (Chinara)

  Memarliqda kəsim

 •      


 • 2) Əmtəə bazarının tədqiqinin xüsusiyyətləri (Azer)

  Bazarın əmtəə struktu
  Bazar konyukturunun qiymətləndirilməsi
  Bazar tutumu

 •      


 • 3) Xususi metal konstruksiyalar - 2 (YUSIF)

  Хüsusi metal, asma örtük və vərəq konstruksiyaları - Suallar

 •      


 • 4) INWAAT MATERIALLARI VE MEMULATLARI (YUSIF)

  INWAAT MATERIALLARI VE MEMULATLARI - Suallar

 •      


 • 5) Piqmentlər (Arqun Bayramov)

  Materialşünaslıq fənnindın tələb olunan referat

 •      


 • 6) Yığma dəmir beton (Arqun Bayramov)

  Materialşünaslıq fənnindın tələb olunan referat

 •      


 • 7) Oduncağın mexaniki xassələri (Arqun Bayramov)

  Materialşünaslıq fənnindın tələb olunan referat

 •      


 • 8) Materialların fiziki xassələri (Arqun Bayramov)

  Materialşünaslıq fənnindın tələb olunan referat

 •      


 • 9) Dərinlik püskürmə süxurları (Arqun Bayramov)

  Materialşünaslıq fənnindın tələb olunan referat

 •      


 • 10) Beton qarışığının xassələri (Arqun Bayramov)

  Materialşünaslıq fənnindın tələb olunan referat

 •      


(1/2) Növbəti>>

YER Hostinq