Neft və Qaz İstismarı(7)

 • 1) Quyuların qazlift üsulla istismarı (ingiliscə) (Pərviz)

  1. What is the Artificial Lift
  2. Methods of Artificial Lift
  3. Gas Lift Method
  5. How does Gas Lift Method work

 •      


 • 2) Neft sənayesinin tullantıları. (Naməlum)

  Neft sənayesinin tullantıları.

 •      


 • 3) Neftlə birlikdə çıxan lay suyunda radionuklidlərin təyini və sorbsiyası (Cəlal Nağıyev (Jalal Naghiyev))

  Xam neftlə birlikdə çıxan lay suyunda olan radionuklidlərin qatılığı çox az (10-15 ~ 10-12 q/l intervalında) olması səbəbindən qamma-spektrometrik üsulla onları birbaşa təyin etmək olmur. Bu səbəbdən lay suyunda radionuklidləri qatılaşdırmaq üçün selektiv sorbent sintez edilmiş və bu sorbentin yüksək sorbsiya göstəricilərinə malik olaması göstərilmişdir. Bu sorbent vasitəsilə lay suyunda 226Ra ionunun 10-15 q/l qatılığını təyin etmək münkün olmuşdur.

 •      


 • 4) Xammal ve enerjidasiyici problemlerinin hell edilmesi yollari (Tahmina)

  Xammal ve enerjidasiyici problemlerinin hell edilmesi yollari

 •      


 • 5) Azərbaycan nefti (Samir Valehli)

  Neftin tarixi inkisafi

 •      


 • 6) Neft yataqları (Samir)

  Neft-qazlılığın qiymətləndirilməsinin əsas meyarları.

 •      


 • 7) Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (Samir Qədirov)

  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti
  Layihə və Partnyorlar

 •      YER Hostinq