Digər(456)

 • 1) Etnopolitologiya. Etnik münaqişələrin tipologiyası. (Emil)

  I Fəsil. Etnik münaqişələrin əsas xüsusiyyətləri və onların tipologiyası
  II Fəsil. Etnik münaqişənin məzmununa görə təsnifatı

 •      


 • 2) Tabesiz mürəkkəb cümlənin komponentlərin sırası (Ülviyyə)

  komponentlərin sırası

 •      


 • 3) Tabeli mürəkkəb cümlənin budaq cümlələrə görə təsnifi: yer-budaq cümləsi (Ülviyyə)

  Yer-budaq cümləsi

 •      


 • 4) Tabeli mürəkkəb cümlə haqqında ümumi məlumat (Ülviyyə)

  Tabeli mürəkkəb cümlə haqqında məlumat tabeli və tabesiz cümlə arasındakı fərqliliklər

 •      


 • 5) İslam dini (Ülviyyə)

  1. İslam dininin mənşəyi və yaranması;
  2. İslamın əsas prinsipləri və müddəaları;
  3. İslamda cərəyanlar.
  4. Azərbaycanda islam dininin yayılması.

 •      


 • 6) ISO/BEK tərəfindən təklif olunan sertifikatlaşdırma sxemləri və onların seçilmə prinsipləri (Pərviz)

  ISO/BEK tərəfindən təklif olunan sertifikatlaşdırma sxemləri və onların seçilmə prinsipləri

 •      


 • 7) Milli sertifikatlaşdırma sistemləri (Pərviz)

  Milli sertifikatlaşdırma sistemləri

 •      


 • 8) Regional və beynəlxalq səviyyələrdə sertifikatlaşdırma (Pərviz)

  Regional və beynəlxalq səviyyələrdə sertifikatlaşdırma
  Standartlaşdırma və sertifikasiya fənnindən sərbəst iş

 •      


 • 9) Məhsulların keyfiyyəti və standartların göstəriciləri (Pərviz)

  Məhsulların keyfiyyəti və standartların göstəriciləri

 •      


 • 10) Standartlaşdırma və Marketinq (Pərviz)

  Standartlaşdırma və sertifikasiya fənnindən sərbəst iş

 •      


(1/46) Növbəti>>

YER Hostinq