Digər(460)

 • 1) Koreya musiqi alətləri (Fərdin Məmmədli)

  Bu referatda Koreya xalqının milli musiqi alətlərindən bəhs edilir

 •      


 • 2) Əlcəzair musiqi mədəniyyəti (Fərdin Məmmədli)

  Bu referatda Əlcəzair musiqi mədəniyyətindən söhbəy açılır

 •      


 • 3) Əfqanıstam musiqi mədəniyyəti (Fərdin Məmmədli)

  Refetatda Əfqanıstan musiqi mədəniyyətindən söhbət açılır

 •      


 • 4) ISO 9001:2008 KEYFİYYƏTİ İDARƏETMƏ SİSTEM TƏLƏBLƏRİ (Asif MELİKZADE)

  ISO 9001:2008 KEYFİYYƏTİ İDARƏETMƏ SİSTEM TƏLƏBLƏRİ (2008 neşri) http://iso-ms.blogspot.com/

 •      


 • 5) Etnopolitologiya. Etnik münaqişələrin tipologiyası. (Emil)

  I Fəsil. Etnik münaqişələrin əsas xüsusiyyətləri və onların tipologiyası
  II Fəsil. Etnik münaqişənin məzmununa görə təsnifatı

 •      


 • 6) Tabesiz mürəkkəb cümlənin komponentlərin sırası (Ülviyyə)

  komponentlərin sırası

 •      


 • 7) Tabeli mürəkkəb cümlənin budaq cümlələrə görə təsnifi: yer-budaq cümləsi (Ülviyyə)

  Yer-budaq cümləsi

 •      


 • 8) Tabeli mürəkkəb cümlə haqqında ümumi məlumat (Ülviyyə)

  Tabeli mürəkkəb cümlə haqqında məlumat tabeli və tabesiz cümlə arasındakı fərqliliklər

 •      


 • 9) İslam dini (Ülviyyə)

  1. İslam dininin mənşəyi və yaranması;
  2. İslamın əsas prinsipləri və müddəaları;
  3. İslamda cərəyanlar.
  4. Azərbaycanda islam dininin yayılması.

 •      


 • 10) ISO/BEK tərəfindən təklif olunan sertifikatlaşdırma sxemləri və onların seçilmə prinsipləri (Pərviz)

  ISO/BEK tərəfindən təklif olunan sertifikatlaşdırma sxemləri və onların seçilmə prinsipləri

 •      


(1/46) Növbəti>>

YER Hostinq