Pedaqogika(62)

 • 1) Pedaqogika sərbəst iş (Tərlan)

  Şəxsiyyətin inkişafı və tərbiyəsi ilə haqda müxtəlif xarici konsepsiyalar.
  Müasir dövrdə Təlimin təşkili formaları
  Şagirdlərin Təlim Müvəffəqiyyətinin Qiymətləndirilməsinin Forma və Metodlari.
  Müəllim şagird münasibətlərinin formaları və müxtəlif yanaşmalar
  Pedaqoji prosesdə müəllimin Pedaqoji Mərifəti və Pedaqoji Qabiliyyətləri

 •      


 • 2) təhsilin idarə olunması (Psixoloq)

  1. Azərbaycan Respublikası təhsil siyasətində prioritetlər(əsas istiqamətlər)
  2. Təhsili idarə etmənin obyekti
  3. Azərbaycanda pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığının vəziyyəti
  4. Məktəb işinin təşkili
  5. Məktəbdaxili idarəetmə
  6. Məktəbi idarəetmənin subyektləri
  7. Müəllim və şagird əməyinin təşkili haqqında
  8. Çoxballı sistemin tətbiqi
  9. Təhsil haqqında qanuna görə Təhsili idarəetmədə ayrı-ayrı dövrlər üçün nəzərdə tutulan planlar
  10. Ali təhsilin səviyyəsi
  11. Fasiləsiz pedaqoji təhsilin prinsipleri
  12. Məktəbin idаrə еdilməsi, məktəb rəhbərliyin ümumi əsаslаrı və prinsipləri
  13. Məktəbdə mеtоdik işlərin plаnlаşdırılmаsı
  14. Pedaqoji şurа və оnun funksiyаlаrı
  15. Məktəbşünaslıq

 •      


 • 3) Yeni nəsil dərsliklərin yaradılması (Psixoloq)

  Yeni nəsil dərsliklərin yaradılması

 •      


 • 4) Şagirdlərdə vətəndaşlıq keyfiyyətlərinin formalaşdırılmasının əsas istiqamətləri (Psixoloq)

  Şagirdlərdə vətəndaşlıq keyfiyyətlərinin formalaşdırılmasının əsas istiqamətləri

 •      


 • 5) Məktəbilərin asudə vaxtinin səmərəli təşkili yollari (Aida)

  Bu referatda mekteblinin asude vaxtinin semereli teskili yollarindan sohbet gedir.

 •      


 • 6) Tərbiyənin hərəkətverici qüvvələri və qanunauyğunluqları (Faiq.X)

  Tərbiyənin hərəkətverici qüvvələri və qanunauyğunluqları

 •      


 • 7) Elmlər sistemində pedaqogikanın yeri. Pedaqoji elmlər sistemi (Faiq.X)

  Elmlər sistemində pedaqogikanın yeri. Pedaqoji elmlər sistemi

 •      


 • 8) Pedaqogikanın metodologiyası və pedaqoji tədqiqat metodları (Faiq.X)

  Pedaqogikanın metodologiyası və pedaqoji tədqiqat metodları

 •      


 • 9) Tərbiyənin mahiyyəti, məqsədi və vəzifələri (Faiq.X)

  Tərbiyənin mahiyyəti, məqsədi və vəzifələri

 •      


 • 10) Təlimin prinsipləri (Faiq.X)

  Təlimin prinsipləri

 •      


(1/7) Növbəti>>

YER Hostinq