Psixologiya(56)

 • 1) Sosial Şəbəkələrdə “like” fenomeninin psixoloji- ictimai aspektləri; “facebook” nümunəsində (Yunis Dürüst)

  Günümüzün mühüm gerçəkliklərindən və anlayışlarından biri olan internet resursları həyatımıza bir çox yön və təyinat üzrə təsir etməkdə və insanların gündəlik yaşayışında, düşüncə və bəlləyində, qərar və davranışlarında, ciddi rol oynayan və getdikcə də rolunu daha da artıran bir amil durumundadır. Və internet faktorunun mühüm seqmentlərindən biri də, bu günkü gündə şübhəsiz ki sosial şəbəkələr(sosial medya) və xüsusən də “facebook” reallığıdır. Dünya miqyasında 1,3 milyarddan çox insanın bu və ya digər dərəcədə istifadə etdiyi “facebook”-un timsalında sosial medya insanların, xüsusən də, gənclərin ictimai, duyğusal və informativ dəyişikliyində və inkişafında yetərincə önəmli bir əhəmiyyət kəsb etməkdədir.

 •      


 • 2) Sosial Şəbəkələrdə “like” fenomeninin psixoloji- ictimai aspektləri; “facebook” nümunəsində (Yunis Dürüst)

  Günümüzün mühüm gerçəkliklərindən və anlayışlarından biri olan internet resursları həyatımıza bir çox yön və təyinat üzrə təsir etməkdə və insanların gündəlik yaşayışında, düşüncə və bəlləyində, qərar və davranışlarında, ciddi rol oynayan və getdikcə də rolunu daha da artıran bir amil durumundadır. Və internet faktorunun mühüm seqmentlərindən biri də, bu günkü gündə şübhəsiz ki sosial şəbəkələr(sosial medya) və xüsusən də “facebook” reallığıdır. Dünya miqyasında 1,3 milyarddan çox insanın bu və ya digər dərəcədə istifadə etdiyi “facebook”-un timsalında sosial medya insanların, xüsusən də, gənclərin ictimai, duyğusal və informativ dəyişikliyində və inkişafında yetərincə önəmli bir əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Bu araşdırmanın predmetini təşkil edən mövzu isə, prinsip etibarilə yetərincə faydalı və önəmli bir vasitə olan “facebook” alqoritmasının “like” funksiyası/elementi ilə bağlıdır.

 •      


 • 3) psixologiyadan xalqlarin etnopsixoloji xususiyyetleri haqqinda serbest is (Yasemen Ehmedova)

  psixologiyadan xalqlarin etnopsixoloji xususiyyetleri haqqinda serbest is

 •      


 • 4) Təfəkkürün formaları (Aysel Qurbanova)

  Təfəkkürün formaları

 •      


 • 5) Yas psixologiyasi (VUSALE Elm.Akd.Zamin.Kom merkezi)

  Yas psixologiyasi

 •      


 • 6) Hissi idrak və onun prinsipləri (Aytan Mammadli)

  Hissi idrak və onun prinsipləri

 •      


 • 7) Pedoqoji psixologiya (VUSALE Elm.Akd.Zamin.Kom merkezi)

  Pedoqoji psixologiya

 •      


 • 8) Gencliyin psixoloji xususiyyetleri (Hazirladi: Vusale.M.Elmler akd/)

  Gencliyin psixoloji xususiyyetleri

 •      


 • 9) TEMPERAMENTİN XASSƏLƏRİ (Ramid)

  Temperament haqqında anlayış, adətən, hər hansı bir insan qrupunda müşahidə apardıqda qrupdakı insanların birinin cəld, digərinin təmkinli, birinin tez özündən çıxan, digərinin müvazinətli, birinin hər şeyə tez reaksiya verən, digərinin ləng olduğunu görürük. İnsanların bir-birlərindən bu cür fərqli xüsusiyyətə malik olmaları qədim zamanlardan diqqəti cəlb etmişdir. Ona görə də, bəşəriyyət lap qədimdən müxtəlif adamların psixi xasiyyətinin tipik xüsusiyyətlərini ayırmağa, onların ümumiləşmiş portretlərini tipologiyasını verməyə cəhd göstərmişlər, temperament tiplərinin az sayını azaltmağa çalışmışdır.

 •      


 • 10) Empirik sosioloji təqdiqat (Harri Potter Menecment 512 ASEU)

  Empirik sosioloji tədqiqat özünəməxsus idrak prosesi kimi zaman daxilində baş verir. Tədqiqatın hazırlanması və keçirilməsini əhatə edən bütün dövr xronoloji şəkildə bir-birinin ardınca gələn mərhələlərə bölünür.

 •      


(1/6) Növbəti>>

YER Hostinq