Sosiologiya və Politologiya(122)

 • 1) Əhalinin həyat səviyyəsi (Müşfiq)

  1. Əhali məşğuliyyətinin nəzəri əsasları
  2. Azərbaycanda əhalinin məşğulluq səviyyəsi və onun təhlili
  3. Sosial təminat və məşğulluq problemlərinin həlli yolları

 •      


 • 2) Təhsil və onun sosial problemləri (Rəşad Qurbanov)

  Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemi və bəzi sosial problemləri

 •      


 • 3) Xalq təsərrüfatı bölmələrində istifadə edilən normativlərin prinsipləri (Yunus Kazımov)

  Sosial Sfera
  Xalq təsərrüfatı bölmələrində istifadə edilən normativlərin prinsipləri

 •      


 • 4) Sosial inkişafın tənzimlənməsi. Sosial inkişafın iqtisadiyyatın inkişafında rolu və qarşılıqlı əlaqəsi (Yunus Kazımov)

  Sosial Sfera
  Sosial inkişafın tənzimlənməsi. Sosial inkişafın iqtisadiyyatın inkişafında rolu və qarşılıqlı əlaqəsi

 •      


 • 5) Müasir şəraitdə iqtisadi və sosial inkişafın makro iqtisadi göstəriciləri (Yunus Kazımov)

  Sosial Sfera
  Müasir şəraitdə iqtisadi və sosial inkişafın makro iqtisadi göstəriciləri

 •      


 • 6) Makro və mikro səviyyədə sosial idarəetmənin vəhdəti (Yunus Kazımov)

  Sosial Sfera
  Makro və mikro səviyyədə sosial idarəetmənin vəhdəti

 •      


 • 7) Keçid dövründə sosial sahələrin dövlət tənzimlənməsi (Yunus Kazımov)

  Sosial Sfera
  Keçid dövründə sosial sahələrin dövlət tənzimlənməsi

 •      


 • 8) İstehsal səviyyəsində işlənilən normativlər (Yunus Kazımov)

  Sosial Sfera
  İstehsal səviyyəsində işlənilən normativlər

 •      


 • 9) İqtisadi islahatlar şəraitində sosial sahələrin transformasiya modeli (Yunus Kazımov)

  Sosial Sfera
  İqtisadi islahatlar şəraitində sosial sahələrin transformasiya modeli

 •      


 • 10) Həyat səviyyəsi və təminat sisteminin tənzim olunması prinsipləri (Yunus Kazımov)

  Sosial Sfera
  Həyat səviyyəsi və təminat sisteminin tənzim olunması prinsipləri

 •      


(1/13) Növbəti>>

YER Hostinq