Sosiologiya və Politologiya(73)

 • 31) XX əsrdə Şərqdə siyasi-hüquqi fikir (namelum)

  Şərq ölkələrinin inkişaf yolları və Çin Hindistan və Pakistanda siyasi-hüquqi fikir İranda sosial-siyasi fikir


 • 32) Münaqişə anlayışı və onun növləri (Sara)

  Münaqişə və onun növləri


 • 33) Siyasi mədəniyyətin funksiyaları və əlaməti (Sara)

  Siyasi mədəniyyətin funksiyaları və əlaməti


 • 34) Siyasi hakimiyyət anlayışı, politologiyanın əsas kateqoriyası kimi (Sara)

  Siyasi hakimiyyət anlayışı, politologiyanın əsas kateqoriyası kimi


 • 35) Qədim Romada siyasi biliklər (Sara)

  Qədim Romada siyasi biliklər


 • 36) B.Franklinin nezeriyyesinde dovletin siyasi strukturu (namelum)

  Benjamin Franklin kimdir?
  B.Franklinin siyasi nəzəriyyələri.
  Olbani İttifaqının planı.


 • 37) SOSİAL İDARƏETMƏNİN METODLARI (Elvin)

  SOSİAL İDARƏETMƏNİN METODLARI HAQQINDA


 • 38) Feminizm siyasi nəzəriyyəsi (Leman)

  1) Beynəlxalq qadın hərəkatının formalaşması və inkişafı.Feminizmin ilk mərhələsi.
  2) Feminizm hərəkatının ikinci dalğası.
  3) Emansipasiya uğrunda mübarizənin üçüncü mərhələsi.


 • 39) sosial siyasət sahəsində Konstitusiya vəzifələri (İsmayilov Nurlan-AU_171 maliyyə)

  Sosial siyasət haqqında
  Konstitusiya və onun mahiyyəti
  Dövlətin idarə olunmasında iştirak etmək hüququ
  İstirahət hüququ
  Sosial təminat hüququ
  Sağlamlığın qorunması və sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ
  Mədəniyyət hüququ
  Təhsil Hüququ
  Mənzil hüququ


 • 40) TOTALİTAR REJİM (Nigar)

  Müasir dövrdə ən geniş yayılmış rejimlər :
  Totalitar ; Avtoritar ; Demokratik rejimlərdir.
  Totalitarizm - totalis latın sözündən olub "bütöv" "bütün" mənasını verir. 20-cil illərin əvvəllərində ilk dəfə bu termin İtaliyada Mussolininin faşist rejimini səciyyələndirmək eçen istifadə edilib.


<<Geri (4/8) Növbəti>>

YER Hostinq