Sosiologiya və Politologiya(93)

 • 31) MAKS VEBEİN'in BÜROKRATİYA nəzəriyyəsi (Fehmin)

  MAKS VEBEİN'in BÜROKRATİYA nəzəriyyəsi


 • 32) Maks Veberin hakimiyyetin tipleri nezeriyyesi (Fehmin)

  Maks Veberin “Hakimyyətin tipləri” nəzəriyyəsi


 • 33) Əhali məşğulluğunun yüksəldilməsi istiqamətləri (Sevinc İsmayılova)

  Referat əhali məşğulluğunun yüksəldilməsi istiqamətlərindən bəhs olunur və mənbə olaraq Cənab Prezidentin Yoxsulluğun azaldılması ilə bağlı verdiyi fərmanından istifadə olunub.


 • 34) «Müasir beynəlxalq münasibətlərdə OPEK dövlətlərinin neft siyasəti» (Malik Tağıyev)

  Müasir dünyada aksiom formasını almış bir tendensiya var: “Enerji təhlükəsizliyi milli təhlükəsizliyin təminatıdır.” Enerji amilinin bu dərəcədə böyük əhəmiyyətə malik olması energetika sahəsi ilə bilavasitə bağlı olan beynəlxalq qurumları ön plana çıxarır. Bu baxımdan OPEK beynəlxalq münasibətlərin əsas aktoru kimi çıxış edir.


 • 35) Benedict Anderson (etnopolitologiya)

  Benedict Anderson.Həyatı və əsərləri.
  ”İmagined Communities”əsərində millətçilik məsələləri.
  Erkən qloballaşmada anarxizm.


 • 36) Avropa Birliyinin Şərq tərəfdaşlıq Proqramı (Agasəlim Yaxşıbəyov)

  BAki Slavyan Universiteti BM-203 Şərq Tərəfdaşıiğı proqramı Şərq Tərəfdaşlığı Proqramı Əhatəsindəki Ölkələr Azərbaycan Ermənistan Belarusiya Gürcüstan Maldova Ukrayna


 • 37) Siyasi partiya anlayışı (Bayandur)

  Siyasi partiyların,mənşəyi mahiyyəti


 • 38) psixologiya (psixologiya)

  Temperament
  Ünsiyyətin psixologiyası
  Şəxsiyyət əmək və tədris kollektivlərində
  İnsanın cins yaş xüsusiyyətləri
  Qabiliyyətlər və intellektin quruluşu


 • 39) II Dünya müharibəsindən sonra Yunanistanın daxili siyasəti (Elnur Atayev)

  YUNANİSTANIN DAXİLİ SİYASƏTİ – ƏSAS PARTİYALAR, İQTİSADİ – SİYASİ BAXIŞLAR
  KİPR PROBLEMİ


 • 40) Dünya iqtisadiyyatının inkişafında təbii ehtiyatlar (Zaur)

  Dünya iqtisadiyyatının inkişafında təbii ehtiyatlar və bu sahədə Azərbaycanın rolu


<<Geri (4/10) Növbəti>>

YER Hostinq