Sosiologiya və Politologiya(121)

 • 31) Sosial əlaqələr və sosial münasibətlər (Faiq X.)

  Sosial əlaqələr və sosial münasibətlər

 •      


 • 32) Sosial idarətmənin metodları (Faiq X.)

  Sosial idarətmənin metodları

 •      


 • 33) Şəxsiyyətin sosial fəaliyyəti və davranışı (Faiq X.)

  Şəxsiyyətin sosial fəaliyyəti və davranışı

 •      


 • 34) Din sosial institut kimi (Faiq X.)

  Sərbəst iş Sosiologiya

 •      


 • 35) Siyasi medeniyyet (Nergiz)

  Siyasi medeniyyet

 •      


 • 36) Siyasi elmin başlıca xüsusiyyətləri (Farid Heydarli)

  Siyasi elin baslica xususiyyetleri

 •      


 • 37) Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik problemləri (Yuli A.)

  AR. Milli Təhlükəsizlik problemləri fənninin imtahanı üçün qısaldılmış konspektlər.

 •      


 • 38) Absenteizm (Tahir Məhərrəmli)

  Səsvermədə iştirak etməkdən kənarlaşmaq absenteizm adlanır

 •      


 • 39) Böyük Britanoya siyasi elm məktəbi (Nigar)

  §1.London İqtisadiyyat və Siyasi Elmlər Məktəbi. E.Giddens §2. Böyük Britaniya siyasi elminin inkişafı: 1) Harold Laski 2) Con Meynard Keyns 3) Maykl Oukeşott 4) Tomas Barton Bottomor 5) Hedli Bull 6) Karl Popper

 •      


 • 40) Siyasi rejimlər (Gulnar)

  Siyasi rejimlər

 •      


<<Geri (4/13) Növbəti>>

YER Hostinq