Sosiologiya və Politologiya(83)

 • 31) Azərbaycan Rеspublikasının siyasi sistеmi (cahangir)

  Azərbaycan Rеspublikasının siyasi sistеmi milli və tariхi şəraitin хüsusiyyətlərini əks еtdirməsi ilə səciyyəvidir.


 • 32) Cəmiyyətin siyasi təşkili (cahangir)

  Cəmiyyətin siyasi təşkili siniflər və sinfi münasibətlərlə bilavasitə bağlı olduğu üçün, onun quruluşu və əsas ünsürləri cəmiyyətin sinfi strukturasından əhəmiyyətli dərəcədə asılı olur.


 • 33) Elitalar nəzəriyyələri (Fidan)

  Elita və siyasi elita anlayışları
  Elita nəzəriyyələrinin tarixi inkişafı
  Müasir elita nəzəriyyələri


 • 34) ABŞ-ın qanunvericilik hakimiyyəti (Bəhruzə)

  Amerika Birləşmiş Ştatlarının qanunvericilik hakimiyyəti


 • 35) Norveç siyasəti (Rashad Aliyev)

  Norveç haqqında qısa məlumat.
  Noveçin xarici siyasətinin mühüm istiqamətləri.
  Norveçin xarici siyasətində regionçuluq.
  Norveçin xarici siyasətində Rusiya.
  Norveçin XXI əsrdə şimal regionlarının inkişaf strategiyası.
  Norveçin neft siyasəti.
  Norveç səfirliyinin kiçik qrantlar proqramı.
  Norveç iqtisadiyyatı 1905-1973.
  Norveç-Azərbaycan əlaqələri, Norveçin Azərbaycandakı keçmiş səfiri Yon Ramberqin gözü ilə.
  Norveçin Azərbaycandakı səfiri Erlinq Şenzberqin Azərbaycan haqqında düşüncələri.


 • 36) Rusiya xarici siyasətində Afrika (Elnur Atayev)

  Afrikanın Rusiya xarici siyasətində yeri


 • 37) Akvinalı Foma və Avqustin (Elnur Atayev )

  Akvinalı Fomanın və müqəddəs Avqustinin təlimlərində dövlətin meydana gəlməsinin səbəbləri: oxşarlıq və fərq


 • 38) "Mo-tszının" siyasi təlimi - Moizm (Elnur Atayev )

  1. Giriş 2. Əsas hissə: - Ümumi məlumat, tarixi və təliminin əsas konsepsiyası - Mo tszının təlimində utopiya ünsürü və “ümumi məhəbbət” anlayışı - Mo tszının təlimində dövlət idarəçiliyi 3. Nəticə 4. İstifadə olunmuş ədəbiyyatlar


 • 39) Robert Mixelsin siyasi nəzəriyyəsi (Elnur Atayev )

  "Seçilmişləri seçənlər, vəkillərə vəkalət verənlər, nümayəndələri nümayəndə edənlər üzərində suverenlik qurmasına gətirib çıxaran təşkilatın özüdür. Təşkilatdan danışan gerçəkdə oliqarxiyadan bəhs edir deməkdir."


 • 40) Liberalizm (Elnur Atayev )

  Plan: 1.Giriş. Ümumi məlumat. 2. Liberalizmin formaları. - iqtisadi liberalizm, Adam Smith - sosial liberalizm, Con Styuart Mill 3.Liberalizmin tarixi - İngiltərə liberalizmi – Con Lokk, Bentam - Fransa liberalizmi – Benjam Konstan, Aleksis de Tokvilin - Alman Liberalizmi - Vilhelm fon Humboldt 4.Müasir liberalizm


<<Geri (4/9) Növbəti>>

YER Hostinq