Sosiologiya və Politologiya(76)

 • 31) "Mo-tszının" siyasi təlimi - Moizm (Elnur Atayev )

  1. Giriş 2. Əsas hissə: - Ümumi məlumat, tarixi və təliminin əsas konsepsiyası - Mo tszının təlimində utopiya ünsürü və “ümumi məhəbbət” anlayışı - Mo tszının təlimində dövlət idarəçiliyi 3. Nəticə 4. İstifadə olunmuş ədəbiyyatlar


 • 32) Robert Mixelsin siyasi nəzəriyyəsi (Elnur Atayev )

  "Seçilmişləri seçənlər, vəkillərə vəkalət verənlər, nümayəndələri nümayəndə edənlər üzərində suverenlik qurmasına gətirib çıxaran təşkilatın özüdür. Təşkilatdan danışan gerçəkdə oliqarxiyadan bəhs edir deməkdir."


 • 33) Liberalizm (Elnur Atayev )

  Plan: 1.Giriş. Ümumi məlumat. 2. Liberalizmin formaları. - iqtisadi liberalizm, Adam Smith - sosial liberalizm, Con Styuart Mill 3.Liberalizmin tarixi - İngiltərə liberalizmi – Con Lokk, Bentam - Fransa liberalizmi – Benjam Konstan, Aleksis de Tokvilin - Alman Liberalizmi - Vilhelm fon Humboldt 4.Müasir liberalizm


 • 34) XX əsrdə Şərqdə siyasi-hüquqi fikir (namelum)

  Şərq ölkələrinin inkişaf yolları və Çin Hindistan və Pakistanda siyasi-hüquqi fikir İranda sosial-siyasi fikir


 • 35) Münaqişə anlayışı və onun növləri (Sara)

  Münaqişə və onun növləri


 • 36) Siyasi mədəniyyətin funksiyaları və əlaməti (Sara)

  Siyasi mədəniyyətin funksiyaları və əlaməti


 • 37) Siyasi hakimiyyət anlayışı, politologiyanın əsas kateqoriyası kimi (Sara)

  Siyasi hakimiyyət anlayışı, politologiyanın əsas kateqoriyası kimi


 • 38) Qədim Romada siyasi biliklər (Sara)

  Qədim Romada siyasi biliklər


 • 39) B.Franklinin nezeriyyesinde dovletin siyasi strukturu (namelum)

  Benjamin Franklin kimdir?
  B.Franklinin siyasi nəzəriyyələri.
  Olbani İttifaqının planı.


 • 40) SOSİAL İDARƏETMƏNİN METODLARI (Elvin)

  SOSİAL İDARƏETMƏNİN METODLARI HAQQINDA


<<Geri (4/8) Növbəti>>

YER Hostinq