Nəqliyyat(31)

 • 1) Monreal Konvensiyası 1999 (Murad Muradlı)

  Beynəlxalq hava daşımalarının bəzi qaydalarının unifikasiyası üçün konvensiya Beynəlxalq hava daşımalarının bəzi qaydalarının unifikasiyası üçün konvensiya 1999 Monreal Konvensiyası 1999 monreal 1999 monreal konvensiyası 99 monreal 99 konvensiya konvensiyalar Hava nəqliyyatı

 •      


 • 2) Nəqliyyat coğrafiyası (Gulnar)

  Avtomobil nəqliyyatının coğrafiyası və onların formalaşmasında ölkələrin fiziki coğrafi mövqeyi və iqtisadiyyat şəraiti.

 •      


 • 3) Maliyyə risklərinin sığortası, onun qaydalarının xüsusiyyətləri, keçirilmə şəraiti və sığorta risklərinin siyahısı. (Cahangir Haciyev)

  Sahibkarlıq fəaliyyəti və sığorta bazarı təsərrüfatda bir-birillə qarşılıqlı əlaqədə olan anlayışdır. Sahibkarlıq fəaliyyəti riskləri müvafiq idarəedilmə mexanizminin zəruriliyini şərtləndirir və buradan önəmli yerlərdən birini sığorta vasitəsilə idarəetmə tutur. Bu baxımdan azad bazar şəraitində kommersiya risklərinin, hüquq risklərinin sığortası böyük əhəmiyyət kəsb edir.

 •      


 • 4) Hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası. Hava gəmilərinin kasko və məsuliyyət sığortası (Cahangir Haciyev)

  Hava nəqliyyatı vasitələri kimi sərnişin və nəqliyyat təyyarələri və vertolyotları, xüsusi təyinatlı uçan aparatlar və həmçinin, planerlar, deltaplanlar, dirijabllar va sairlari başa düşülür.Hava nəqliyyatı vasitələrinin bütün tipləri hava gəmiləri adlandırılır. Hər bir hava nəqliyyatı vasitəsinin sığortası vacibdir.

 •      


 • 5) Beynəlxalq sığorta bazarı (Cahangir Haciyev)

  Sığorta bazarı elə bir iqtisadi münasibətlər sferasıdır ki, burada alqı-satqı obyekti rolunda sığorta müdafiəsi çıxış edir və ona tələb və təklif formalaşır.

 •      


 • 6) Aviadaşımaların sığorta təşkili. Sərnişinlərin sığortası. (Cahangir Haciyev)

  Sərnişinlərin sığortası əhalinin sosial müdafiəsinə əlavə təminat olaraq hava, dəmiryolu, dəniz və avtomobil (avtobus ilə şəhərlərarası daşımalar) nəqliyyatı vasitələrindən istifadə etdikləri, habelə aeroportlarda, dəmiryolu vağzallarında, stansiyalarında və platformalarında, dəniz vağzalları və körpülərində, avtobus vağzallarında olduqları zaman sərnişinlərə sığorta hadisələri nəticəsində onların ölümü və ya səhhətinə zərər vurulması ilə əlaqədar sığorta təminatı vermək məqsədilə aparılır

 •      


 • 7) Beynəlxalq yük daşıması zamanı ətraf mühitin tənzimlənməsi (Səadət Əliyeva)

  Beynəlxalq yük daşıması zamanı ətraf mühitin tənzimlənməsi

 •      


 • 8) Beynəlxalq avtomobil yük daşımalarında sığorta etmənin xüsusiyyətləri (Səadət Əliyeva)

  Beynəlxalq avtomobil yük daşımalarında sığorta etmənin xüsusiyyətləri

 •      


 • 9) Beynəlxalq avtomobil yükdaşımalarının hüquqi tənzimlənməsi (Səadət Əliyeva)

  Beynəlxalq avtomobil yükdaşımalarının hüquqi tənzimlənməsi

 •      


 • 10) Beynəlxalq kombinə edilmiş yük daşımaların təşkili (Səadət Əliyeva)

  Beynəlxalq kombinə edilmiş yük daşımaların təşkili

 •      


(1/4) Növbəti>>

YER Hostinq