Turizm(95)

 • 1) Beynəlxalq Turizmə təsir edən sosial-iqtisadi və demoqrafik amillər (Abdullayeva Sayalı)

  Sosial iqtisadi və demoqrafik amillər

 •      


 • 2) Turizmin marketinqi (Ülviyye Əliyeva)

  Turizmin marketinqi

 •      


 • 3) Turizm məhsulunun satışının yeni kanalları (Ülviyye Əliyeva)

  Turizm məhsulunun satışının yeni kanalları

 •      


 • 4) Turizm məhsulunun əlamətləri və ona olan təlabat (Ülviyye Əliyeva)

  Turizm məhsulunun əlamətləri və ona olan təlabat

 •      


 • 5) Maketing və turizm (Ülviyye Əliyeva)

  Turizm marketinqinin milli səviyyədə siyasəti və əsas vəzifəsi

 •      


 • 6) Səyahət agentlikləri və nəqliyyat kompaniyalarının qarşılıqlı əlaqələrinin formalaşması və inkişaf xüsusiyyətləri (Elnur)

  I FƏSİL: Səyahətin təşkilində turoperator və turagentliklərin fəalliyyət istiqamətləri
  1.1. Turizmdə turoperator və turagentlik fəaliyyətinin ümumi prinsipləri
  1.2. Turoperator və turagentliklərin turizm bazarda fəaliyyətinin əsas məqsədi və vəzifəsi

  II FƏSİL: : Səyahət agentliklərinin turizm məhsulunun satışında rolu
  2.1. Səyahət agentliklərinin istehlakçilara təsiri
  2.2. Turagentlərin iş xüsusiyyətləri. Vasitəçi müqavilələrinin tərtibi
  2.3. Turoperatorlarla bronlaşma sistemlərinin qarşiliqlı münasibətləri

 •      


 • 7) Dünya ölkələrində speleoturizmin coğrafiyası (Murad Rəhimli)

  Dünya ölkələrində speleoturizmin coğrafiyası

 •      


 • 8) Dünya ölkələrində raftinq turizminin coğrafiyası (Murad Rəhimli)

  Dünya ölkələrində raftinq turizminin coğrafiyası

 •      


 • 9) Dünya ölkələrində işgüzar turizminin coğrafiyası (Murad Rəhimli)

  Dünya ölkələrində işgüzar turizminin coğrafiyası

 •      


 • 10) Dünya ölkələrində dayvinq turizminin coğrafiyası (Murad Rəhimli)

  Dünya ölkələrində dayvinq turizminin coğrafiyası

 •      


(1/10) Növbəti>>

YER Hostinq