Cinayət hüququnda şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlər

 • Cinayət hüququnda şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlər

  Göndərən: Sanılı Ülkər

  Word Ölçüsü: 427 KB

  PDF Ölçüsü: 342 KB

  Cəmi yüklənib: 7672 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 18.07.2018

  Əlavə edilib: 28.05.2011

  Referatın tipi: Buraxılış işi

  Kateqoriya: Hüquq

  FƏSİL 1. ŞƏXSİYYƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏRİN ANLAYIŞI VƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ.
  Şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlərin anlayışı.
  Şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlərin sistemi.

  FƏSİL 2. ŞƏXSİYYƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏRİN NÖVLƏRİ.
  Həyat və sağlamlıq əleyhinə olan cinayətlər.
  a) Həyat əleyhinə olan cinayətlər.
  b) Sağlamlıq əleyhinə olan cinayətlər.
  Şəxsiyyətin azadlığı və ləyaqəti əleyhinə olan cinayətlər.
  Şəxsiyyətin cinsi toxunulmazlığı və cinsi azadlığı əleyhinə olan cinayətlər.
  İnsan və vətəndaşların Konstitusiya hüquq və azadlıqları əleyhinə olan cinayətlər.
  a) Vətəndaşların hüquq bərabərliyi prinsipi və siyasi hüquqları əleyhinə olan cinayətlər.
  b) Şəxsi həyatın toxunulmazlığı əleyhinə olan cinayətlər.
  c) Müəlliflik hüquqları və əmək hüquqları əleyhinə olan cinayətlər.
  Yetkinlik yaşına çatmayanlar və ailə münasibətləri əleyhinə olan cinayətlər.

  FƏSİL 3. ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ.
  Azərbaycan Respublikasının Əmək Qanunvericiliyində işlədilən əsas məfhumların anlayışı.
  a) Əməyin mühafizəsi normalarını və qaydalarını müəyyən edən qanunvericiliklər.
  b) Sağlam və təhlükəsiz əməyin mühafizəsi şəraitinin təmin edilməsi qaydaları.
  Zədələnmə, bədbəxt hadisə və peşə xəstəlikləri barədə ümumi məlumat.
  İstehsalat zədələnmələri və peşə xəstəliklərinin göstəriciləri.
  İstehsalat təcrübələri və peşə xəstəliklərinin səbəblərinin təhlili üsulları.
  İnsan əməyinin erqonomik təhlükəsizliyi.
  İnsan-maşın-mühit sisteminin quruluşu, xassəsi və növləri.


 •      


YER Hostinq