Müəssisənin xarici-iqtisadi fəaliyyətinin maliyyəsi

 • Müəssisənin xarici-iqtisadi fəaliyyətinin maliyyəsi

  Göndərən: Aybəniz

  Word Ölçüsü: 841 KB

  PDF Ölçüsü: 763 KB

  Cəmi yüklənib: 3388 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 16.04.2018

  Əlavə edilib: 25.09.2011

  Referatın tipi: Buraxılış işi

  Kateqoriya: İqtisadiyyat

  MÜƏSSİSƏNİN XARİCİ İQTİSADİ - MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNİN TƏŞKİLİ ƏSASLARI.
  Müəssisənin xarici iqtisadi - maliyyə fəaliyyəti.
  Müəssisə maliyyəsi və valyuta münasibətləri.
  Pul, valyuta vəsaiti və maliyyə resurslari.
  Valyuta əməliyatlarinin əsasi və valyuta hesablari.

  MÜƏSSİSƏNİN PUL GƏLİRLƏRİ, XƏRCLƏRİ VƏ MALİYYƏ NƏTİCƏSİ.
  Müəssisə maliyyəsi və kurs fərqləri.
  Xarici iqtisadi fəaliyyətdə gəlirlər və xərclər.
  Müəssisənin valyuta resurslarinin idarə olunmasi.

  MÜƏSSiSƏDƏ MALiYYƏ PLANLAŞDIRILMASI VƏ VALYUTA - MALİYYƏ NƏZARƏTİ.
  Maliyyə nəzarəti sistemində valyuta nəzarəti.
  Xarici iqtisadi fəaliyyətlə əlaqədar gəlir və xərclərin planlaşdirilmasi.


 •      


YER Hostinq