• İlk Addımlar
 • Referatlar
 • AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI BAZAR SUBYEKTLƏRİ KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN KOMPLEKS TƏHLİLİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI BAZAR SUBYEKTLƏRİ KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN KOMPLEKS TƏHLİLİ

 • AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI BAZAR SUBYEKTLƏRİ KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN KOMPLEKS TƏHLİLİ

  Göndərən: Fərhad

  Word Ölçüsü: 1980 KB

  PDF Ölçüsü: 992 KB

  Cəmi yüklənib: 10468 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 16.06.2018

  Əlavə edilib: 28.02.2012

  Referatın tipi: Buraxılış işi

  Kateqoriya: İqtisadiyyat

  I FƏSİL. Bazar subyektləri kommersiya fəaliyyətinin nəzəri-metodoloji əsasları.
  1.1 Bazar subyektləri anlayışı və onların əsas funksiyaları.
  1.2 Bazar iqtisadiyyatı şəraitində subyektlərin təsnifatı.

  II FƏSİL. Müasir şəraitdə bazar subyektlərinin kommersiya fəaliyyətinin kompleks təhlili.
  2.1.Bazar subyektlərinin kommersiya fəaliyyətinin kompleks təhlili metodları.
  2.2.Azərbaycan Respublikası bank sisteminin bazar subyektlərinin fəaliy-yə¬tin¬də rolu.

  III FƏSİL.Bazar subyektlərinin kommersiya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi problemləri.
  3.1.Kommersiya fəaliyyətinin iqtisadi aktivliyinin artırılması üzrə iqtisadi-təşkilati tədbirlərin keçirilməsi nəticələrinin qiymətləndirilməsi.
  3.2. Bazar subyektlərinə nəzarət və dövlət tənzimlənməsi metodları.


 •      


YER Hostinq